Skjema RF-1032

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende kan, etter søknad, ha rett til å få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Les mer om vilkårene.

Fyll ut og lever RF-1032

Bruk gjerne vår sjekkliste for utfylling før du går i gang med utfylling av søknadsskjemaet.

Send søknaden hit

Skatteetaten
Postboks 103
1501 Moss

Virksomheter som sender skjema med bud må bruke følgende adresse:

Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss