Skjema RF-1032

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende kan, etter søknad, ha rett til å få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Les mer om vilkårene for refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1032:

Bruk gjerne vår sjekkliste før du går i gang med utfylling av søknadsskjemaet.

Send søknaden hit

Skatteetaten
Postboks 103
1501 Moss

Virksomheter som sender skjema med bud må bruke følgende adresse:

Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss