Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1032

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende kan, etter søknad, ha rett til å få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Les mer om vilkårene for refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1032:

Bruk gjerne vår sjekkliste for utfylling før du går i gang med utfylling av søknadsskjemaet.

Send søknaden hit

Skatteetaten
Postboks 103
1501 Moss

Virksomheter som sender skjema med bud må bruke følgende adresse:

Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss