Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 2. januar 2021.

Skjema RF-1114

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende

Utsatt frist

Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.