Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 1. januar 2020.

Skjema RF-1114

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende

Du kan søke om utsatt elektronisk levering på 30 dager. Søknadsfristen var 31. mai. 

Hvem kan få utsettelse?

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Bekreftelse på innvilget søknad om utsettelse finner du i din innboks i Altinn

 

footer/desktop/standard