Skjema RF-1114

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende

Du kan søke om 30 dagers utsettelse. Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai. Hvis du oppdager feil eller har fått nye eller forsinkede opplysninger, kan du fremdeles endre og levere skattemeldingen.

Viktig informasjon

Noen grupper har fått automatisk utsatt frist i år. Dette gjelder kun for skattemeldingen for inntektsåret 2023, som du leverer i 2024.

Les mer og se hvilke grupper det gjelder

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvem kan få utsettelse?

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Det samme gjelder utenlandske næringsdrivende som driver skattepliktig virksomhet i Norge gjennom fast driftssted (filial).  
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvittering sendes ikke ut, men er tilgjengelig i løsningen. Kvitteringer for tidligere år finner du i ditt arkiv på Altinn.