Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 3. januar 2022.

Skjema RF-1114

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende

Fristen for å søke om utsettelse var 31. mai. Hvis du oppdager feil eller har fått nye eller forsinkede opplysninger, kan du fremdeles endre og levere skattemeldingen.

Logg inn og lever RF-1114:

Søk om utsatt frist for levering

Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvem kan få utsettelse?

  • Næringsdrivende kan søke om utsettelse til 20. august. Det samme gjelder utenlandske næringsdrivende som driver skattepliktig virksomhet i Norge gjennom fast driftssted (filial).  
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Viktig informasjon

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvitteringsmelding finner du i din innboks i Altinn