Skjema RF-1115

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Frist for å søke om utsettelse var 30. april.

Siden 30. april var en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du levererte søknaden til og med tirsdag 2. mai.

Fristen for å søke om utsettelse har gått ut

Du kan ikke søke om utsettelse nå, men du kan fremdeles se, endre og levere skattemeldingen. Hvis du ikke har levert skattemeldingen enda, bør du gjøre det så raskt som mulig.

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke for lønnsmottakere og pensjonister. Dersom du får utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Status på din søknad finner du i Min skatt.

Dersom du ikke kan sende søknaden elektronisk på RF-1115 må du sende søknaden per post til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.
Det vil ta lengre tid å få behandlet søknader som sendes på papir.

Næringsdrivende 

Er du næringsdrivende og søker om utsettelse må du benytte skjema RF-1114. Leveringsfristen og fristen for å søke utsettelse er 31. mai.

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din. Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. 

Andel i deltakerlignet selskap

Eide du i fjor andel i deltakerlignet selskap, er leveringsfristen og fristen for å søke utsettelse 31. mai. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk