Skjema RF-1115

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Du kan søke om maks 1 måneds utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30. april.

Logg inn og lever RF-1115:

Søk om utsatt frist for levering

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Søknad om utsettelse kan sendes elektronisk eller på papir. Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.

Dersom du ikke kan sende søknaden elektronisk på RF-1115 eller på vårt elektroniske kontaktskjema RF-1306, må du sende søknaden pr post til skattekontoret.

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din.

Andel i deltakerlignet selskap

Eide du i 2017 andel i deltakerlignet selskap, er fristen for å levere skattemeldingen din 31. mai. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk

footer/desktop/standard