Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 1. januar 2020.

Skjema RF-1115

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Frist for å søke om utsettelse var 30. april.

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Søknad om utsettelse kan sendes elektronisk eller på papir. Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.

Dersom du ikke kan sende søknaden elektronisk på RF-1115 eller på vårt elektroniske kontaktskjema RF-1306, må du sende søknaden per post til skattekontoret.

Næringsdrivende

Er du næringsdrivende, er leveringsfristen og fristen for å søke utsettelse 31. mai.

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din.

Andel i deltakerlignet selskap

Eide du i 2018 andel i deltakerlignet selskap, er fristen for å levere skattemeldingen din 31. mai. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk

Bekreftelse på innvilget søknad om utsettelse finner du i din innboks i Altinn