Skjema RF-1115

Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Frist for å søke om utsettelse er 30. april.

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom du får utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Status på din søknad finner du i Min skatt.

Dersom du ikke kan sende søknaden elektronisk på må du sende søknaden per post til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.
Det vil ta lengre tid å få behandlet søknader som sendes på papir.

Næringsdrivende 

Leveringsfristen og fristen for å søke utsettelse er 31. mai. Søk om utsatt frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din. Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. 

Andel i deltakerlignet selskap

Eide du i fjor andel i deltakerlignet selskap, er leveringsfristen og fristen for å søke utsettelse 31. mai. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk