Tjenesten er stengt

Denne tjenesten er nå stengt. Den åpner igjen 2. januar 2021.

Skjema RF-1115

Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Frist for å søke om utsettelse var 30. april.

Logg inn og lever RF-1115:

Søk om utsatt frist for levering

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.

Dersom du ikke kan sende søknaden elektronisk på RF-1115 må du sende søknaden per post til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.
Det vil ta lengre tid å få behandlet søknader som sendes på papir.

Næringsdrivende 

Leveringsfristen for skattemelding for næringsdrivende og selskaper utsettes i år fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Vi oppfordrer likevel til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellen automatisk få samme frist. Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din. I år er dette 31. august.

Andel i deltakerlignet selskap

Eide du i 2019 andel i deltakerlignet selskap, er fristen for å levere skattemeldingen din i år 31. august. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk

Viktig informasjon

Elektroniske søknader innvilges fortløpende. Kvitteringsmelding finner du i din innboks i Altinn