Om skattekort for deg som arbeidsgiver

Det er du som arbeidsgiver som må hente skattekort for dine ansatte. 

Du kan enten hente skattekortet via bestillingsløsning eller direkte i ditt lønnssystem.

Husk følgende:

  • Du må hente skattekortene for dine ansatte elektronisk.
  • Du trenger ikke å motta og oppbevare skattekortene på papir.
  • Du får varsel når en ansatt endrer skattekortet, og du vil alltid få tilgang på det nyeste skattekortet.

Se hvordan du trekker riktig skatt, steg for steg.

Hvordan fungerer elektronisk skattekort

Før hvert inntektsår vil Skatteetaten utstede et nytt skattekort for alle man antar vil få trekkpliktig inntekt i det aktuelle inntektsåret. Skattekortet gjelder for ett år av gangen. Arbeidstakere kan når som helst endre skattekortet sitt, feks. dersom han/hun har kjøpt bolig, tatt opp lån eller dersom renteutgiftene har endret seg. Du vil få beskjed fra Skatteetaten når dine ansatte endrer skattekortet i løpet av året. Du må da hente det nye skattekortet før du kjører lønn.

Et skattekort gjelder for hele inntektsåret eller for resten av inntektsåret dersom nytt skattekort er utstedt i løpet av inntektsåret.

Det finnes fire typer skattetrekk, men som arbeidsgiver vil du sannsynligvis bare benytte tre av dem;

  • tabelltrekk
  • prosenttrekk
  • frikort med beløpsgrense.

Tabelltrekk

Et tabelltrekk viser hvilken tabell du som arbeidsgiver skal trekke etter og hvilken prosentsats som skal brukes ved forskuddstrekk i ytelser som det ikke kan trekkes etter tabell (kalt prosenttrekk). Arbeidstaker må passe på at kun én arbeidsgiver bruker tabelltrekk i samme periode.

Prosenttrekk

Et prosenttrekk viser hvilken prosentsats det skal trekkes etter.

Frikort med beløpsgrense (fribeløpskort)

Et frikort med beløpsgrense (fribeløpskort) fritar fra forskuddstrekk i lønn opp til kroner 55 000 i løpet av inntektsåret (2020). Dette brukes gjerne av ungdommer og studenter som har sommerjobb eller deltidsjobb.

Dersom du er den eneste arbeidsgiveren til en ansatt med frikort, er hele beløpet tildelt deg. Dersom den ansatte har flere arbeidsgivere som skal bruke frikortet, må den ansatte selv fordele beløpet mellom de forskjellige arbeidsgiverne. Den ansatte bestemmer hvor mye du kan bruke av frikortet.

Dersom utbetalingen til den ansatte er høyere enn det tildelte frikortbeløpet, så skal du trekke 50 prosent skatt av det overskytende beløpet.

Dersom frikortbeløp er 0 kr er det ikke tildelt frikortbeløp til deg som arbeidsgiver. Du skal da trekke 50 prosent skatt av hele utbetalingen.

Når den ansatte har fordelt fribeløpet, må du hente skattekortet på nytt. Du vil få beskjed fra Skatteetaten hvis en av dine ansatte endrer frikortet. 

Skattebetalingsloven

Endringer i skattebetalingsloven om elektronisk skattekort ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2012, med virkning fra og med inntektsåret 2014. Det er fastsatt endringer i skattebetalingsforskriften ved forskrift 27. september 2013 nr. 1149.

Hjemmel: skattebetalingsloven § 5-1 og skattebetalingsforskriften § 5-1.