Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Solidaransvar ved utleie av arbeidskraft

Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragstaker (den som leier ut) og oppdragsgiver (den som leier inn) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Det innebærer blant annet at arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir betalt. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Solidaransvar betyr at vi kan gjøre både oppdragstaker og oppdragsgiver ansvarlig for ubetalte krav. Oppdragstaker og oppdragsgiver kan avtale hvem av dem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Oppdragsgiver eller oppdragstaker kan søke om å bli fritatt for ansvaret og pliktene etter skattebetalingsloven.

Fritak fra solidaransvaret

De ansvarlige (oppdragstaker og oppdragsgiver) kan avtale at en av dem skal utføre pliktene. Slik avtale fritar likevel bare for disse pliktene når og så langt dette bestemmes av skattekontoret. Hovedhensynet bak regelen er å klargjøre de reelle ansvarsforholdene knyttet til arbeidsgiverpliktene.

Et enkelt fritak gjelder kun arbeidstakere som er spesifisert i kontrakt.

Fritar på bakgrunn av en rammeavtale. Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Innebærer at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskap som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyrå. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Slik søker du fritak

Du må søke før arbeidet starter, og vi kan ikke gi fritak bakover i tid.

1. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet

Du må først fylle ut søknadsskjemaet. Last ned:

2. Send oss søknadsskjemaet elektronisk

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  • kopi av skriftlig avtale mellom partene
  • opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver
  • opplysninger om når de utleide arbeidstakerne skal starte arbeidet
  • oppdragets varighet
  • navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
  • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om oppbevaring av skattetrekk. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn 2 år.

Utenlandsk arbeidsgiver

Er oppdragstaker en utenlandsk arbeidsgiver som må rapportere til Oppdrags- og arbeidstakerregisteret skal bruke et eget skjema. Les mer om solidaransvar for utenlandsk arbeidsgiver.