Solidaransvar ved utleie av arbeidskraft

Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragstaker (den som leier ut) og oppdragsgiver (den som leier inn) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Det innebærer blant annet at arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir betalt. Dette gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte.

Dette er solidaransvar

Solidaransvar betyr at både oppdragstaker og oppdragsgiver er ansvarlig for ubetalte krav. Oppdragstaker og oppdragsgiver kan avtale hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret. En slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige.

Fritak for solidaransvar kan søkes av virksomheter eller enkeltpersonforetak som leier ut eller leier inn arbeidstakere. Vi kan gi fritak fra den dato søknad er mottatt. Det kan gis fritak for opptil ett år om gangen, første gang inntil 6 måneder.

Slik søker du fritak

Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan søke om fritak for solidaransvar 

 • hvilken type fritak det søkes om
 • hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret
 • kontaktperson
 • hvis ikke generelt fritak: hvem som skal gis fritak for arbeidsgiveransvaret

Søknaden må inneholde tilleggsopplysninger avhengig av hva det søkes fritak for.

Svar på søknaden

Svar på søknaden blir sendt til din innboks i Altinn

Typer fritak og krav 

 • Utenlandsk bemanningsforetak som er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak, kan søke fritak for solidaransvar for sine oppdragsgivere.

  Legg med følgende dokumentasjon for den som skal ha arbeidsgiveransvaret:
  • Signert bekreftelse fra bank eller revisor/regnskapsfører på at skattetrekkskonto er opprettet. Kontonummeret må fremgå i dokumentasjonen. Alternativt kan du legge ved bankgaranti som sikrer forskuddstrekket (legg ved kopi dersom original bankgaranti er sendt oss tidligere).

 • Kontraktsnummeret må oppgis i søknaden.
  Legg med følgende dokumentasjon for den som skal ha arbeidsgiveransvaret:
  • Signert bekreftelse fra bank eller revisor/regnskapsfører på at skattetrekkskonto er opprettet. Kontonummeret må fremgå i dokumentasjonen. Alternativt kan du legge ved bankgaranti som sikrer forskuddstrekket (legg ved kopi dersom original bankgaranti er sendt oss tidligere).
  • Kontrakt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver dersom den ikke er sendt til Skatteetaten tidligere.
  • Avtale signert av begge parter om hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret (dersom det ikke fremgår av kontrakten).

 • For å få sammenhengende fritak må ny søknad sendes før forrige periode er avsluttet.

  Vedlegg er ikke nødvendig dersom tidligere innsendt dokumentasjon fortsatt gjelder.

For å få fritak må den som skal ha arbeidsgiveransvaret: 

 • Generelt fritak betyr at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskap som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyrå. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

  Legg ved følgende dokumentasjon for den som skal ha arbeidsgiveransvaret:
  • Signert bekreftelse fra bank eller revisor/regnskapsfører på at skattetrekkskonto er opprettet. Kontonummeret må fremgå i dokumentasjonen. Alternativt kan du legge ved bankgaranti som sikrer forskuddstrekket (legg ved kopi dersom original bankgaranti er sendt oss tidligere).

  • Det kan søkes om utvidet enkelt fritak på bakgrunn av en rammeavtale.
  • Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.
  Legg ved følgende dokumentasjon for den som skal ha arbeidsgiveransvaret:
  • Signert bekreftelse fra bank eller revisor/regnskapsfører på at skattetrekkskonto er opprettet. Kontonummeret må fremgå i dokumentasjonen. Alternativt kan du legge ved bankgaranti som sikrer forskuddstrekket (legg ved kopi dersom original bankgaranti er sendt oss tidligere).
  • Kontrakt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver.
  • Avtale signert av begge parter om hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret (dersom det ikke fremgår av kontrakten).

  • Enkelt fritak gjelder kun arbeidstakere som er spesifisert i kontrakt.
  Legg ved følgende dokumentasjon for den som skal ha arbeidsgiveransvaret:
  • Signert bekreftelse fra bank eller revisor/regnskapsfører på at skattetrekkskonto er opprettet. Kontonummeret må fremgå i dokumentasjonen. Alternativt kan du legge ved bankgaranti som sikrer forskuddstrekket (legg ved kopi dersom original bankgaranti er sendt oss tidligere).
  • Kontrakt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver.
  • Avtale signert av begge parter om hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret (dersom det ikke fremgår av kontrakten).

 • For å få sammenhengende fritak må ny søknad sendes før forrige periode er avsluttet.

  Vedlegg er ikke nødvendig dersom tidligere innsendt dokumentasjon fortsatt gjelder.

For å få fritak må den som skal ha arbeidsgiveransvaret: 

 • levere a-melding (gjelder også enkeltpersonforetak som har ansatte)
 • overføre skatten som du har trukket fra de ansattes lønn til en egen skattetrekkskonto eller ha bankgaranti som dekker skattetrekket