Merverdiavgiftskompensasjon

Noen typer organisasjoner kan søke om refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner,
  • Interkommunale selskap
  • Barnehager
  • Kirkelig fellesråd
  • Menigheter
  • Ideelle organisasjoner

Utenlandske næringsdrivende kan også få refusjon av mva. Da gjelder egne vilkår og regler.

Du må søke for å få refusjon

Hvis du er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon kan du få tilbakebetalt merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Varen eller tjenesten må være til bruk i virksomheten.

For å få tilbakebetaling, må du sende en søknad. Denne må vise hvor mye merverdiavgift du har betalt.

Søk når du har hatt merverdikostnader på over 20 000 kr

Du kan ikke søke om kompensasjon før merverdiavgiftskostandene har oversteget 20 000 kroner for inntektsåret.

Send søknad om merverdiavgiftskompensasjon

Gjelder denne ordningen ikke for deg?

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må sende mva-melding til Skatteetaten. Når du rapporterer mva vil merverdiavgiften du betaler og merverdiavgiften du har krevd inn bli motregnet.

Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon, kan du ikke kreve tilbakebetaling av mva for varer og tjenester du har kjøpt inn.

footer/desktop/standard