Merverdiavgiftskompensasjon

Kommuner og noen typer private og ideelle virksomheter kan kreve refusjon av merverdiavgift. Denne ordningen kalles merverdiavgiftskompensasjon.

Hvem kan kreve kompensasjon?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Interkommunale selskap
  • Barnehager
  • Kirkelig fellesråd og menighetsråd
  • Private eller ideelle virksomheter som produserer visse lovpålagte tjenester for kommune eller fylkeskommune

Utenlandske næringsdrivende kan også få refusjon av mva. Da gjelder egne vilkår og regler.

Du må sende krav for å få refusjon

Hvis du er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon kan du få tilbakebetalt merverdiavgift for kjøp av varer og tjenester fra registrerte næringsdrivende. Varen eller tjenesten må være til bruk i virksomheten.

For å få tilbakebetaling må du sende krav om kompensasjon. Kompensasjonskravet må vise hvor mye merverdiavgift du har betalt og som du krever tilbakebetalt.

Send krav når du har hatt merverdiavgiftskostnader på over 20 000 kr

Du kan ikke kreve kompensasjon før merverdiavgiftskostnadene har oversteget 20 000 kroner for kalenderåret.

Send krav om merverdiavgiftskompensasjon. (Skattemelding om merverdiavgiftskompensasjon).

Gjelder denne ordningen ikke for deg?

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må sende mva-melding til Skatteetaten. Når du rapporterer mva vil merverdiavgiften du betaler og merverdiavgiften du har krevd inn bli motregnet.

Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller er omfattet av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon, kan du ikke kreve tilbakebetaling av mva for varer og tjenester du har kjøpt inn.