Skal jeg registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret?

Her får du svar på om du driver virksomhet som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Hvis du vet at virksomheten skal registreres, kan du gå rett til registrering.

Du finner ut om en virksomhet er registrert i Mva-registeret ved å søke i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.

Hvis virksomheten er registrert, vil det stå under avsnittet «Særlige opplysninger».

Finn ut om du må registrere deg

Svar på mellom 3 og 13 spørsmål for å vite hva som gjelder deg:

Viktig informasjon

Merverdiavgift er knyttet til hva som omsettes, og omfatter alle som i næring omsetter varer og tjenester, uansett om virksomheten drives av en enkeltperson eller flere.

Beløpsgrensen er 50 000 kroner i omsetning for virksomheter og de fleste organisasjoner. For veldedige og allmennyttige organisasjoner er beløpsgrensen 140 000 kroner.

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med, når vi avgjør om virksomheten eller organisasjonen må registrere seg.

Slik fungerer merverdiavgift

Denne siden er beregnet på små og nyetablerte virksomheter. Den er for eksempel ikke ment for offentlige virksomheter.

Ved å svare på spørsmålene gir vi deg generell veiledning ut fra svarene du har gitt. Fordi ikke alle dine forhold blir vurdert, er ikke svaret bindende.

Den endelige vurderingen gjøres når vi behandler søknaden din.

Trenger du hjelp og personlig veiledning om merverdiavgift, skatt, folkeregister eller annet, må du kontakte oss.