Slik registrerer du virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret

Hvis du vet at du skal registere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, skal du gjøre dette via ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret.

Dette må du gjøre:

Sørg for at virksomheten din er registrert i Enhetsregisteret før du trykker deg videre.

 

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

Du kan fylle ut og sende inn registreringssøknad med en av disse rollene:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut søknaden, men ikke sende inn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder eller styreleder.

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.