Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Slik registrerer du virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret

Hvis du vet at du skal registere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, skal du gjøre dette via ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret.

Dette må du gjøre:

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret. Den nye løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2, og papirskjema kan ikke lenger benyttes.
 

Sørg for at virksomheten din er registrert i Enhetsregisteret før du trykker deg videre.

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder og styreleder.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.