Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Slik registrerer du virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret

Hvis du vet at du skal registere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, skal du gjøre dette via ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret.

Dette må du gjøre:

Skatteetaten har lansert ei ny registreringsløysing for Meirverdiavgiftsregisteret. Den nye løysinga erstattar Samordna registermelding del 2, og du kan ikkje lenger bruke papirskjema.

Sørg for at verksemda di er registrert i Einingsregisteret før du trykkjer deg vidare.

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

Du kan fylle ut og sende inn registreringssøknad med en av disse rollene:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut søknaden, men ikke sende inn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører med signeringsrett
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder eller styreleder.

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.