Vandelsvurdering av personer og bedrifter som søker bevilling

Når du som jobber i kommunen trenger opplysninger for å vandelsvurdere de som søker skjenke-, salgs-, eller serverings, må du sende en forespørsel til Skatteetaten.

For å få raskest mulig svar, må du bruke en standardmal for dette, slik at vi får de opplysningene vi trenger med en gang.

Disse opplysningene må være med

Skatteetaten må vite hvilke personer og selskaper dere trenger opplysninger om. Dette er informasjonen vi trenger:

  • Rolle - hvilken rolle personen har i selskapet
  • Navn på person eller selskap
  • Fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer)

Det er viktig at alle felter fylles ut om alle personer og selskaper. Det er viktig at du skriver inne hele fødselsnummeret.

Vi trenger ikke vedlegg om andre forhold eller opplysninger som er knyttet til bevillingssaken.

Mal kommunen skal bruke

Malen kan være tilgjengelig i saksbehandlingsløsningen til kommunen din. Sjekk derfor med kommunen din før du laster ned malen selv. Hvis du laster ned brevmalen, må du selv legge inn kommunen din som avsender. 

Last ned brevmal (Word-format):

Slik sender du inn til Skatteetaten

De fleste kommuner bruker SvarUT-tjenesten, men sjekk med din kommune hvordan dere sender slike forespørsler.

Skatteetatens adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Skatteetatens organisasjonsnummer:
974761076

 

Opplysningene du får tilbake fra Skatteetaten 

Her kan du lese mer om Skatteetaten sin opplysningsplikt i forbindelse med alkohol- og serveringsloven:

Om skatteetatens opplysnings- og meldeplikt i forbindelse med endret alkohollov og ny serveringslov