Avgift på alkohol

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. 

Hvis du produserer eller importerer alkoholholdige drikkevarer, må du også betale avgift på drikkevareemballasje.

Om avgiften

Sats for 2022

Brennevinsbaserte drikkevarer
over 0,7 volumprosent 

8,22 kr per volumprosent og liter

Alkoholholdig drikk
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent

3,31 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent

12,44 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent

21,55 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent

4,82 kr per volumprosent og liter

Redusert sats for små bryggerier

Det er redusert sats for gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier. Gjæret alkoholholdig drikk omfatter blant annet øl, sider og mjød.

Den reduserte satsen gjelder for gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent.

Med små bryggerier menes virksomheter som

  • er økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, og
  • som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol.

  • 17,24 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig
  • 18,32 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig
  • 19,40 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig
  • 20,47 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter årlig

 

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Se satser for tidligere år 

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke.

Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten.

Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før Skatteetaten har besvart anmodningen.

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. Hvis Skatteetaten bistår i forbindelse med tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer, må du betale et gebyr på 500 kr.

Alkoholholdige drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Særavgiftsregnskapet sørger for at du finner og dokumenterer riktig avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget skal du oppgi i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering og tillatelse

Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere:

 

Virksomheter som verken er produsenter eller importører av alkoholholdig drikkevare, men ønsker å omsette alkoholholdig drikkevare som grossist, må være registrert for dette. 

Særavgiftene vil i slike tilfeller allerede være betalt/innberettet til Skatteetaten av en produsent eller importør.

Du må sende søknad til Skatteetaten. Søknaden må inneholde opplysninger om lagerlokale og type drikkevare. Politiattest må legges ved søknaden. 

Avhengig av hva du skal gjøre, kan du trenge ulike typer bevillinger:

  • statlig tilvirkningsbevilling gitt av Helsedirektoratet gir rett til engrossalg etter registrering hos Skatteetaten.
  • kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg
  • kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking

Helsedirektoratet har informasjon om hvordan du søker de ulike typene bevillinger.

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: