Avgift på alkohol

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. 

Hvis du produserer eller importerer alkoholholdige drikkevarer, må du også betale avgift på drikkevareemballasje.

Om avgiften

Sats for 2024

Brennevinsbaserte drikkevarer 
over 0,7 volumprosent  

8,77 kr per volumprosent per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent 

3,53 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent 

13,28 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent 

22,99 kr per liter 

Alkoholholdig drikk 
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent 

5,14 kr per volumprosent per liter 

 

Redusert sats for små bryggerier

Det er redusert sats for gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier. Gjæret alkoholholdig drikk omfatter blant annet øl, sider og mjød.

Den reduserte satsen gjelder for gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent.

Med små bryggerier menes virksomheter som

  • er økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, og
  • som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol.

Sats for små bryggerier i 2024:

  • 18,39 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig 
  • 19,55 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig 
  • 20,70 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig 
  • 21,84 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter årlig 

 

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Se satser for tidligere år 

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke.

Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du melde fra til Skatteetaten.

Alkoholholdige drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Særavgiftsregnskapet sørger for at du finner og dokumenterer riktig avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget skal du oppgi i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering og tillatelse

Virksomheter som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

Finn ut mer om virksomheten skal registreres, hvordan du gjør det og hva du må opplyse om eller dokumentere:

 

Virksomheter som verken er produsenter eller importører av alkoholholdig drikkevare, men ønsker å omsette alkoholholdig drikkevare som grossist, må være registrert for dette. 

Særavgiftene vil i slike tilfeller allerede være betalt/innberettet til Skatteetaten av en produsent eller importør.

Du må sende søknad til Skatteetaten. Søknaden må inneholde opplysninger om lagerlokale og type drikkevare. Politiattest må legges ved søknaden. 

Avhengig av hva du skal gjøre, kan du trenge ulike typer bevillinger:

  • statlig tilvirkningsbevilling gitt av Helsedirektoratet gir rett til engrossalg etter registrering hos Skatteetaten.
  • kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg
  • kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking

Helsedirektoratet har informasjon om hvordan du søker de ulike typene bevillinger.

 

Når du som jobber i kommunen trenger opplysninger for å vandelsvurdere de som søker bevilling, må du sende en forespørsel til Skatteetaten.

Slik går du frem for å be om opplysninger

Årsrundskriv og andre rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: