Flypassasjeravgiften oppheves frem til 1. juli 2022

Flypassasjeravgiften ble opphevet for 2020, 2021 og første halvdel av 2022. 

Fra 1. juli 2022 vil flyginger igjen være avgiftsbelagt. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes 1. juli 2022 eller senere, vil være avgiftspliktige. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt. 

Privatpersoner må forholde seg til flyselskapet

Informasjonen på denne siden retter seg mot virksomheter og representanter som innrapporterer og innbetaler flypassasjeravgift. Personer som har kjøpt flybillett der flypassasjeravgiften er inkludert, kan ikke kreve avgiften tilbakebetalt fra Skatteetaten, men må henvende seg til sitt flyselskap.

Fremtidig rapportering

  • Det skal ikke innbetales avgift for perioden fram til 1. juli 2022.
  • De registrerte virksomhetene må likevel levere særavgiftsmelding for flypassasjeravgiften, men skal velge "Ikke noe å rapportere". Se Brukerveiledning for å rapportere særavgifter (punkt 4.1).