Flypassasjeravgiften oppheves ut 2021

Opprinnelig ble flypassasjeravgiften opphevet for 2020. Den er nå opphevet også for 2021. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes i tiden frem til og med 31. desember 2021 omfattes av fritaket.

Fra 1. januar 2022 vil flyginger igjen være avgiftsbelagt. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes 1. januar 2022 eller senere, vil være avgiftspliktige. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt. 

Denne informasjonen retter seg mot virksomheter og representanter som innrapporterer og innbetaler flypassasjeravgift. Personer som har kjøpt flybillett der flypassasjeravgiften er inkludert, kan ikke kreve avgiften tilbakebetalt fra Skatteetaten, men må henvende seg til sitt flyselskap.

Fremtidig rapportering

  • Det skal ikke innbetales avgift for perioden fram til og med desember 2021. 
  • De registrerte virksomhetene må likevel levere særavgiftsmelding for flypassasjeravgiften, men skal velge "Ikke noe å rapportere".

Se Brukerveiledning for rapportering av særavgifter punkt 4.1

Første ordinære innlevering av særavgiftsmelding vil være for flygninger som blir påbegynt i januar 2022. Innleverings- og betalingsfrist er 18. februar 2022.