Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Flypassasjeravgiften oppheves ut 2020

Opprinnelig ble flypassasjeravgiften opphevet for perioden 1. januar til og med 31. oktober. Den er nå opphevet også for november og desember. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes i tiden frem til og med 31. desember 2020 omfattes av fritaket. 

Fra 1. januar 2021 vil flyginger igjen være avgiftsbelagt i tråd med forslag til Stortingets vedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2021. Dette innebærer at flyginger som påbegynnes 1. januar 2021 eller senere, vil være avgiftspliktige. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt. 

Denne informasjonen retter seg mot virksomheter og representanter som innrapporterer og innbetaler flypassasjeravgift. Personer som har kjøpt flybillett der flypassasjeravgiften er inkludert, kan ikke kreve avgiften tilbakebetalt fra Skatteetaten, men må henvende seg til sitt flyselskap.

Fremtidig rapportering

  • Det skal ikke innbetales avgift for perioden fram til og med desember 2020. 
  • De registrerte virksomhetene må likevel levere særavgiftsmelding for flypassasjeravgiften, men skal velge "Ikke noe å rapportere".

Se Brukerveiledning for rapportering av særavgifter punkt 4.1

Første ordinære innlevering av særavgiftsmelding i 2021 vil være for flygninger som blir påbegynt i januar. Innleverings- og betalingsfrist er 18. februar.