Avgift på smøreolje

Det er avgift på smøreolje som blir importert til Norge eller produsert i Norge.

Om avgiften

Sats for 2024

Satsen på smøreolje er 2,54 kroner per liter

Se satser for tidligere år 

Avgiftsplikten omfatter

  • motor- og girsmøreoljer
  • industrielle smøreoljer
  • hydrauliske oljer

Avgiftsplikten er knyttet til enkelte varenumre i tolltariffen. Avgiftsplikten omfatter ikke prosess-, transformator- og bryteroljer.

Omsetter du smøreolje i forbrukerpakninger, med innhold mindre enn 0,15 liter, trenger du ikke å betale avgift.

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du melde fra til Skatteetaten.

 

Spillolje skal leveres til godkjent mottaker, som leverer den videre til godkjent innsamler.

Innsamleren får refundert smøreoljeavgiften i form av et tilskudd per liter smøreolje. Ordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

 

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registrering

Har du en virksomhet som importerer smøreolje, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig.

Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer smøreolje og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.

 

Rettskilder

Skatteetaten gir ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: