Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Leverer du etter fristen, kan skatten bli skjønnsfastsatt.

Innsending fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

Fra 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format".  Du kan lese mer om hva dette betyr for din virksomhet.

  • Næringsdrivende kan søke om utsettelse. Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 20. august. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august.
  • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

 

Ny skattemelding for næringsdrivende innføres gradvis fra 2021

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende