Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Ny skattemelding for næringsdrivende innføres gradvis fra 2021

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Leverer du etter fristen, kan skatten bli skjønnsfastsatt.

Innsending fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

Fra 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format".  Du kan lese mer om hva dette betyr for din virksomhet.

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Du skal levere skattemelding for næringsdrivende elektronisk med næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. 

Se en film som viser hvordan du leverer med blank næringsoppgave.

Dersom du oppdager feil i skattemeldingen din kan du selv endre grunnlaget. Du kan endre også etter at du har fått skatteoppgjøret. Du kan endre flere ganger, men melding om endring må ha kommet frem til oss senest 3 år etter fristen for å levere skattemeldingen.

Skattegrunnlaget som er fastsatt av skattemyndighetene, kan bare endres ved å sende en skriftlig klage.

Har du endringer? 

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage.

Se en film om hvordan du endrer og sender inn skattemeldingen på nytt.

  • Næringsdrivende kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.
  • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 20. august. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august.
  • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

 

Hør vår podskatt - en podcast om skatt

Skattejuristene Lene og Therese i Skatteetaten gir deg de beste skatterådene før du leverer skattemeldingen. 

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.