Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.