Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bruk av næringsbil bare i næring

Du skal fylle ut skjemaene Bruk av bil (RF-1125) og Avskrivning (RF-1084) som elektroniske vedlegg til skattemeldingen, og føre alle kostnader ved bilholdet næringsoppgaven.

Alle kostnader ved bilholdet skal føres i post 7000-7040 i Næringsoppgave 1 eller i Næringsrapport Skatt.

Du finner mer informasjon i rettledningen til postene i skattemeldingen etter at du har logget inn i Altinn.

Filmen viser hva som gjelder for bruk av bil i næring, hvordan du rapporter det og hvor du finner informasjon om aktuelle fradragsmuligheter.