Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Bruk av næringsbil i næring og privat

Hvis du bruker næringsbilen både i næring og privat, kan ditt enkeltpersonforetak trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men du blir også fordelsbeskattet for privat bruk.

Du skal levere skjemaet RF-1125 Bruk av bil som vedlegg til skattemeldingen.

Avskrivning

Med mindre du leaser bil må du også fylle ut og levere skjemaet RF-1084 Avskrivning.

Alle kostnader ved bilholdet skal føres i Næringsoppgave 1 eller i Næringsrapport Skatt post 7000-7040.

Fordelsbeskatning

Tilbakeføring av privat bruk føres i post 7099 og 2075 i næringsoppgaven. Dette innebærer at inntekten din øker med det tilbakeførte beløpet.

Tilbakeføringsbeløpet skal imidlertid aldri overstige 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet (driftskostnader + beregnet verdiforringelse eller eventuell leiekostnad).

Tilbakeføring er en sjablongmessig reduksjon av kostnadene (økning av inntekt) fordi man ikke får fradrag for den delen av bruken som anses privat.

Sjablongregelen

Listeprisen som ny er utgangspunktet for fastsetting av beregningsgrunnlaget.

  • Beregningsgrunnlaget reduseres ikke hvis årlig kjørt distanse er under 40 000 km i næring.
  • Beregningsgrunnlaget settes til 75 prosent av listepris hvis årlig kjøring overstiger 40 000 km i næring.
  • Beregningsgrunnlaget settes til 60 prosent for EL-bil uavhengig av kjørelengde i næring.

Beregningsgrunnlagene ovenfor reduseres med 25 prosent hvis bilen er 3 år eller eldre pr 1. januar i inntektsåret.

Beregning av privat bruk

Dersom bilen er yngre enn 3 år, skal beregningen av privat bruk gjøres slik:

Beregningsgrunnlag under 325 400 kroner (2021 sats)settes til 30 prosent, overskytende settes til 20 prosent:

   30 prosent av listeprisen inkludert alt ekstrautstyr opp til 325 400kroner

+ 20 prosent av resterende listepris

= Beregnet inntektsfordel for privat bruk

Eksempel på beregning etter standardregelen (2021 satser):

Bil som er 2 år gammel, listepris som var kr 400 000, kjøres under 40 000 km i næring i året.

  30 prosent av  325 400                    =    97 620

+ 20 prosent av (400 000 –325 400 )  =    112 540

Privat fordel (tilbakeføring)                  =  112 540kroner

Tilbakeføringsbeløpet skal imidlertid aldri overstige 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene ved bilholdet.

Det gjelder egne regler for fastsetting av privat fordel ved bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg

Filmen viser hva som gjelder for bruk av bil i næring, hvordan du rapporter det og hvor du finner informasjon om aktuelle fradragsmuligheter.