Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Driftsmidler skal som hovedregel føres i balansen uten fradrag hvis verdien ikke reduseres på grunn av slitasje eller alder.
Eksempler på dette kan være: grunn/tomt, veier, boligeiendommer, kunstgjenstander.