Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Anskaffelse til mer enn 15 000 kroner

Saldoavskrivning betyr at du ikke får fradrag for hele utlegget i regnskapet i det samme året som du handler. Hovedregel er at dersom kostnaden er over 15 000 kroner og forventet gjenværende levetid er minst 3 år, skal driftsmidlet fradragsføres på saldo.

Har du et driftsmiddel med kostpris over 15 000 kroner og forventet levetid på over 3 år, skal du levere skjemaet RF-1084 Avskrivning som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet gjøres beregning av årets saldoavskrivning (fradrag), som igjen føres i Næringsoppgave 1. I Næringsrapport Skatt er dette skjemaet inkludert. 

Forutsetningen er at driftsmiddelet benyttes hovedsakelig i inntektservervet og at det er utsatt for verdiforringelse ved at det slites eller eldes.