Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Anskaffelse til mindre enn 15 000 kroner

Hovedregelen er at dersom kostnaden er under 15 000 kroner og har tilknytning til inntektservervet, kan beløpet fradragsføres direkte. Det samme gjelder dersom kostnaden er over 15 000 kroner og forventet varighet er under 3 år.

Har du kostnader som skal fradragsføres direkte, skal du føre disse i post 6500 i næringsoppgave 1 (RF-1175) eller i Næringsrapport skatt.

Les mer om direkte fradragsføring i Skatte-ABC. Les også om oppstartskostnader, og om større førstegangsanskaffelser i Skatte-ABC.