Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Oppstartkostnader

Fra det første året du blir behandlet som næringsdrivende med skattepliktig virksomhet, vil alle kostnader som har tilknytning til virksomheten være fradragsberettigede. Alle dine inntekter fra virksomheten vil være skattepliktige.

Du kan få fradrag for kostnader inntil fem foregående år

Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du kan kreve fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene. Bruk skjemaet Oppstart av virksomhet (RF-1298). I Næringsrapport skatt er dette inkludert. Du finner mer om oppstartsperiode og utvikling av hobby til næringsvirksomhet, med eksempler, under Er jeg næringsdrivende?.

Kostnader du har hatt for å erverve skattepliktig inntekt, gir som hovedregel rett til fradrag. Les om hvordan du avskriver anskaffelser som kostet mindre enn 15 000 kroner og mer enn 15 000 kroner.

Du må kunne dokumentere alle kostnader som du krever fradrag for.

Større førstegangsanskaffelser

Førstegangsanskaffelser av varige driftsmidler, som inventar, verktøy, redskap, og lignende, regnes som ett betydelig driftsmiddel dersom samlet inngangsverdi er 15 000 kroner eller høyere, selv om hver gjenstand har en inngangsverdi under 15 000 kroner (beholdningssynspunktet). Les mer om større førstegangsanskaffelser av driftsmidler i Skatte-ABC.