Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon, mm

Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som du bruker i næring: mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.

Viktig informasjon

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. Fremgangsmåten kan være annerledes når du skal levere skattemeldingen din, blant annet fordi vi innfører ny skattemelding for næringsdrivende.

Du får hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det på skatteetaten.no, i Altinn eller i regnskapssystemet ditt.

Du får fradrag for kostnaden av EK-tjenester du bruker i næring og ikke privat. Dette gjøres normalt ved at du fradragsfører alle kostnader, og at den andelen som utgjøres av privat bruk legges til din inntekt ("tilbakeføres"). Hvis du ikke bruker EK-tjenesten privat, må du sannsynliggjøre dette.

Slik gjør du det

Du fører alle kostnader for EK-tjeneste(r) inklusive merverdiavgift i næringsoppgave 1 post 6995 eller i Næringsrapport skatt post 6800, redusert med merverdiavgiften på næringsdelen (dersom du er merverdiavgiftspliktig).

Du tilbakefører for privat bruk i post 7098 og 2068.

Privat fordel

Beskatningen foretas i form av et sjablongmessig fastsatt årlig inntektstillegg på kr 4 392. Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene.

Alle disse tallene gjelder ved EK-tjeneste gjennom hele året.Eksempler til beregning ved bruk

Når du bruker kommunikasjonstjenester i deler av året, gjøres beregningen ut fra hele og påbegynte måneder.

Benyttet fra 1. januar tom 5. mai (5 måneder)

Totale kostnader 6250 kroner ink. Mva

Totale kostnader kr 6250 inkl. MVA  
Beregnet fordel kr 6250 OBS! maksimalt (5/12 av 4392 = 1830
Tilbakeføring kr 1830  

Total MVA                6250 : 1,25 = 5000 eks MVA (dvs 1250 er MVA)

MVA privat del        1830 : 1,25 = 1464 eks MVA, (dvs 366 er MVA)

I Post 6995 i Næringsoppgave 1 føres totale kostnader eksklusiv MVA på næring.

1250 – 366 = 884 kroner skal trekkes fra 6250.

5366 kroner skal føres i post 6995 i Næringsoppgave 1, 1830 kroner føres i post 7098.

 

Totale kostnader kr 12 500 inkl. mva  
Beregnet fordel kr 12 500 Maks kr 4392 ved én, to eller flere EK-tjenester
Tilbakeføring kr 4392   
     

Total mva 12 500 : 1,25 = 10 000 eks mva, dvs 2500 er mva

Mva privat del        4392 : 1,25 = 3513 eks mva, dvs 879 er mva

I Post 6995 i Næringsoppgaven skal totalkostnader eksklusive mva på næring.

2500 – 879 = 1621 kroner skal trekkes fra 12 500.

10 879 kroner skal føres i post 6995 i Næringsoppgaven, 4392 kroner tilbakeføres i post 7098 og 2068.

Totale kostnader kr 6250 inkl. mva  
Beregnet fordel kr 6250 OBS! maks kr 4392. Gjelder uansett om det er for én EK-tjeneste eller fler
Tilbakeføring kr 4392  

Total mva         6250 : 1,25 = 5000 eks. mva, dvs 1250 er mva

Mva privat del        4392 : 1,25 = 3513 eks. mva, dvs 879 er mva

I Post 6995 skal totalekostnader eksklusiv mva på næring.

1250 – 879 = 371 kroner skal trekkes fra 6250.

5879 kroner skal føres i post 6995, 4392 kroner tilbakeføres i post 7098 og 2068.