Serviceorganisasjoner

Kontingent til serviceorganisasjon kan være fradragsberettiget driftskostnad.

Det vil være tilfelle når organisasjonen utelukkende fungerer som et ledd i medlemmenes virksomhet, i den forstand at medlemmene gjennom kontingent bare belastes for kostnader som ville vært fradragsberettigede dersom de var utredet direkte av vedkommende medlem.

Dette vil for eksempel gjelde kontingent til regnskapslag i jordbruket, visse serviceforeninger mv. Det er ikke noen beløpsmessig begrensning i fradragsretten for disse kontingentene.

Det følger av ovennevnte at det stilles som vilkår for fradragsrett for kontingent til serviceorganisasjon at denne ikke kan ha en funksjon som arbeidsgiverforening som ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidstakere. Serviceorganisasjonen kan heller ikke opptre som en yrkes- eller næringsorganisasjon som har til formål å ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser mv.