Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format". 

Dette er bestemt i en forskriftsendring som trådte i kraft fra 1. januar 2021.

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må de fleste enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende og alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

For alle næringsdrivende som allerede bruker regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil endringen få små konsekvenser. Regnskaps- og årsoppgjørsprogram-leverandørene som tilbyr innsending av skattemelding vil gjøre de tilpasningene som er nødvendig.

Næringsrapport skatt kan brukes for siste gang for inntektsåret 2020, som skal leveres i 2021.  Etter dette må de næringsdrivende bruke andre løsninger for å sende inn skatteopplysninger. Skatteetaten anbefaler derfor at næringsdrivende som før har brukt næringsrapport skatt, skaffer seg et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som tilbyr innsending av skatteopplysninger.

For deg som driver enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer. De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av ny løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. For inntektsåret 2021 vil det fortsatt være mulig å levere skattemelding og RF-skjemaer direkte via skatteetaten.no og altinn.

For deg som driver aksjeselskap/selskap med deltakerfastsetting (ansvarlig selskap)

Aksjeselskap mv. som tidligere har brukt næringsrapport skatt må fra inntektsåret 2021 sende inn i annen løsning. De kan enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Selskap med deltakerfastsetting kan enten sende selskapsmelding med vedlegg direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram for inntektsåret 2021. Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Bakgrunn

Finansdepartementet har bestemt nye regler for innsending av skattemelding for næringsdrivende. Endringen i skatteforvaltningsforskriften er vedtatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven. Bakgrunnen for endringen er at skatteetaten utvikler nye løsninger som skal forenkle innsending av skatteopplysninger.