Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må de fleste enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende og alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

For alle næringsdrivende som allerede bruker regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil endringen ha få konsekvenser. Regnskaps- og årsoppgjørsprogramleverandørene som tilbyr innsending av skattemelding vil gjøre de tilpasningene som er nødvendig.

Fra og med inntektsåret 2021, som du leverer skattemelding for i 2022, er ikke næringsrapport skatt lenger i bruk. Hvis du har brukt næringsrapport skatt tidligere, skal du i stedet levere skattemelding for næringsdrivende med næringsspesifikasjon.

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer. De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

For inntektsåret 2021 vil det fortsatt være mulig å levere skattemelding og RF-skjemaer direkte via skatteetaten.no og Altinn.

Aksjeselskap mv. som tidligere har brukt næringsrapport skatt må fra inntektsåret 2021 sende inn i annen løsning. De kan enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og Altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Selskap med deltakerfastsetting kan enten sende selskapsmelding med vedlegg direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram for inntektsåret 2021.

Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Skal gjøre det enklere å sende inn skatteopplysninger

Finansdepartementet har bestemt nye regler for innsending av skattemelding for næringsdrivende. Bakgrunnen for disse endringene er at Skatteetaten utvikler nye løsninger som skal forenkle innsending av skatteopplysninger.