Innsending av skattemelding fra system blir hovedløsning for næringsdrivende

De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

Dette betyr endringen for deg

Fra og med inntektsåret 2023 må alle selskap sende skattemelding i standard format via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Enkeltpersonforetak kan levere via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller direkte på skatteetaten.no.

For alle næringsdrivende som allerede bruker regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil endringen ha få konsekvenser. Regnskaps- og årsoppgjørsprogramleverandørene som tilbyr innsending av skattemelding vil gjøre de tilpasningene som er nødvendig.

Enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse om sum driftsinntekter og sum driftskostnader uten å spesifisere ytterligere.

Noen enkeltpersonforetak/personlig næringsdrivende med omsetning over 50 000 kroner vil få mulighet til å levere via en ny løsning. Det gjelder enkeltpersonforetak som ikke har regnskaps- eller revisjonsplikt samt enkelte bransjer.

De enkeltpersonforetakene som ikke omfattes av den nye løsningen må fra og med inntektsåret 2022 sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Aksjeselskap mv. kan enten velge å sende skjemaene direkte via skatteetaten.no og Altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Fra og med inntektsåret 2023 må aksjeselskap mv. sende via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Selskap med deltakerfastsetting kan enten sende selskapsmelding med vedlegg direkte via skatteetaten.no og altinn eller via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram for inntektsåret 2022.

Fra og med inntektsåret 2023 må selskap med deltakerfastsetting sende inn via regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.