Pilot for ny skattemelding for selskap

Skatteetaten forenkler skattemeldingen. I 2022 (for inntektsåret 2021) gjennomfører vi derfor en pilot for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon. Det er de som sender skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem som kan delta.

Viktig informasjon

På denne siden kan du holde deg oppdatert underveis i piloten. Vi oppdaterer med informasjon det er viktig at du vet.

Hovedmålet med piloten er å få testet den nye skattemeldingen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle skal ta den i bruk.

Dette er nytt i piloten

I piloten tester vi ut innsending av skattemeldingen sammen med ny næringsspesifikasjon. Denne næringsspesifikasjonen skal på sikt erstatte alle dagens næringsoppgaver og vedleggsskjema.

Du må sjekke med leverandøren av ditt regnskaps- eller årsoppgjørssystem hvilke forhold de dekker i sin nye løsning.

Det kan maksimalt gjelde de forholdene som tidligere har vært omfattet av disse skjemaene:

 • RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt aksjeselskaper mv
 • RF-1167 Næringsoppgave 2
 • RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter
 • RF-1084 Avskrivninger på driftsmidler
 • RF-1219 Gevinst og tapskonto
 • RF-1125 Bruk av bil
 • RF-1052 Avstemming av egenkapital
 • RF-1217 Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier
 • RF-1122 Overnattings- og serveringssted
 • RF-1098 Formue av næringseiendom
 • RF-1223 Drosje og godstransportnæring

En ny hjelpetjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps- eller årsoppgjørsprogram ved ulogiske tall og differanser slik at du kan rette feil før innsending.

Du får for eksempel tilbakemelding hvis

 • det skattemessige resultatet avviker fra summen av årsresultat og de beregnede permanente og midlertidige forskjellene.
 • du har glemt å legge til informasjon, for eksempel hvis du ikke har oppgitt realisasjonsdato for et driftsmiddel i virksomheten

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen. 

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører.

Som næringsdrivende får du hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

Se oversikt over poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende

 

Levere

Skattemeldingen for selskapet kan bare redigeres i regnskaps- og årsoppgjørssystemet ditt.

I programmet kan du enten

 • sende skattemeldingen inn direkte, eller
 • sende den til Altinn for gjennomgang.

Hvis du sender den til Altinn for gjennomgang, må du, eller en annen som har rettigheter på selskapets vegne, se gjennom skattemeldingen i Altinn og sende inn derfra. Det kan ikke gjøres endringer i visningen i Altinn.

Følgende roller støttes i piloten:

 • Begrenset signeringsrettighet (SISKD)
 • Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)

Du kan lese mer om roller og tilgangsstyring på Altinn.no.

 

Hjelp til å gjøre det riktig

Skattemeldingen i Altinn kan skrives ut hvis du trenger dokumentasjon til andre, for eksempel til banker.

Hvis du har spørsmål som gjelder utfylling i ditt regnskapssystem eller årsoppgjørssystem, må du kontakte din leverandør.

Hvis din leverandør av regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram har bekreftet at du er med i piloten, og du har spørsmål rundt piloten som ikke er besvart av din leverandør eller på denne siden, kan du ringe Skatteetaten på 800 80 000.

 

Disse er med i piloten

Piloten gjennomføres i samarbeid med leverandører av regnskaps- og åroppgjørssystemer. Leverandørene tilgjengeliggjør løsningen ulikt i sine systemer.

Piloten omfatter aksjeselskaper som har valg bort revisjon.

Du må kontakte din systemleverandør for å sjekke om du kan bruke den nye løsningen.

Slik blir den nye skattemeldingen

Se video om den nye skattemeldingen for næringsdrivende:

Videoen er tekstet på norsk, samisk, engelsk, polsk og litauisk.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Se også film om hvordan skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister fungerer.

En person som har veldig mange skjemaer og er misfornøyd. En person som har to skjemaer og er fornøyd.