Penger tilgode - få igjen penger

Hvis det i skatteoppgjøret står at du har penger tilgode betyr det at du har betalt for mye i skatt og får penger igjen.

Dato for utbetaling 

Hvis du har penger tilgode, vil du få disse utbetalt kort tid etter at du har mottatt beskjed om at skatteoppgjøret ditt er klart.

Beløp under 100 kroner utbetales ikke.

Bankkonto

I skattemeldingen du mottok i mars/april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.,

Registrerer du  kontoen din i Skatteetatens selvbetjeningsløsning, vil denne være oppdatert neste dag. Sender du inn kontoen din på brev eller e-post, vil behandlingstiden være mye lenger. Har du ikke norsk bankID, kan du bestille PIN-kode i ID-porten for å logge deg inn i selvbetjeningsløsningen.

Du kan endre kontonummer selv hvis du trenger det. Endring bør utføres så raskt som mulig for at du skal få skattepengene inn på ønsket konto. 

Når du har fått skatteoppgjøret fra skatteoppkrever utland

Har du fått skatteoppgjøret fra skatteinnkreving utland, kan du bruke skjemaet kontoopplysninger om du ikke er elektronisk bruker og må endre kontonummeret ditt.

Hvis det er forskjell på beløpet som står tilgode på skatteoppgjøret og beløpet du har fått utbetalt, kan Skatteetaten ha foretatt en motregning i tilgodebeløpet.

Det er en oppgjørsmåte som innebærer at to krav avregnes mot hverandre så langt de dekker hverandre.

Du vil da få eget brev som viser hvilke krav som er dekket opp ved motregning.

Skylder du:

  • skatt eller forsinkelsesrenter for tidligere år,
  • skatt til andre kommuner,
  • har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller
  • har andre restanser til stat eller kommune, for eksempel bøter eller kommunale avgifter

kan Skatteetaten (og andre instanser som forvalter slike krav) dekke sine krav gjennom motregning i ditt tilgodebeløp på skatten.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med oss.

Slik endrer du kontonummer for utbetaling

Filmen viser hvordan du sjekker hvilket kontonummer vi har registrert på deg og hvordan du registrerer eller endrer ditt kontonummer for utbetaling av skatt tilgode.