Skattekontor

Svalbard skattekontor

Du må bestille time for å møte opp hos Skatteetaten

Hvis du skal møte opp hos Skatteetaten, må du bestille time. Det er kun mulig å bestille time for tjenester som krever at du møter personlig. 

Her finner du oss

Statens Hus
Vei 227 - 2
9170 Longyearbyen

Postadresse:
Postboks 413
9171 Longyearbyen

Telefon: 79 02 36 70

E-post: [email protected]

Åpningstider

Tirsdag og torsdag kl. 10:00 til 14:00.

Egne satser og skatteregler for Svalbard

Det gjelder spesielle skattesatser og skatteregler for lønnstakere som er skattepliktig til Svalbard. Svalbard skattekontor fastsetter kulleksportavgift.

Skatteinnkreving på Svalbard

Har du spørsmål om betaling eller faktura, er det Skatteetaten – skatteinnkreving Svalbard du skal kontakte.