Brukerundersøkelser

Skatteetaten gjennomfører jevnlig undersøkelser av skattyternes tilfredshet med etatens tjenester og service.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Eldre undersøkelser