Skattesystemet i Norge

I Norge betaler vi skatt på flere måter. Både direkte og indirekte skatt.

Direkte skatt

Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene. Såkalt inntektsskatt betaler du av penger du tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd med mer.

Hvor mye skatt du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

Penger du tjener på en heltidsjobb eller en deltidsjobb skal du betale skatt av. Hvor mye skatt du skal betale kommer an på hvor mye du tjener. Tjener du under et visst beløp (fribeløp) i året betaler du ikke skatt.

Har du formue skal du også betale formueskatt. 

Indirekte skatt

Merverdiavgift er en indirekte skatt. Det er en skatt du betaler når du kjøper varer og tjenester.

Eksempel
Du har sikkert lagt merke til at når du kjøper varer, står det på kvitteringen at 25 prosent av salgssummen er merverdiavgift (inkl mva). Det betyr at en del av det du betaler for varen betaler butikken videre til staten.

Dersom butikken lar være å betale merverdiavgiften videre til staten, kalles det svart omsetning. Ved å be om at kjøpesummen blir slått inn på kassa og be om kvittering, kan du bidra til at virksomheter du handler hos, betaler pengene videre til staten.

Hvorfor betale skatt?

Alle skal ha mulighet til å gå på skole og hvis du blir syk skal du få behandling på sykehus.

Du som bor i Norge har glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Det koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale.

Det gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.

Skattekort

Når du har jobb må du ha et skattekort. Tjener du under et visst beløp kan du bestille frikort. Da betaler du ikke skatt. Tjener du over fribeløpet må du ha et skattekort. Har du norsk fødselsnummer kan du bestille frikort eller et skattekort.

Har du ikke norsk fødselsnummer?

Har du ikke norsk fødselsnummer, må du møte opp på et skattekontor som utfører ID-kontroll. Du må vise frem pass eller annen legitimasjon som er godkjent, før du kan få et skattekort. 

Din arbeidsgiver henter skattekortet ditt direkte fra Skatteetaten. Du får informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) sendt til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret. Du skal ikke levere noe til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiver trekker skatt fra hver lønning og sender inn for deg.

Pass på at du får lønnsslipp fra arbeidsgiver hver gang du får lønn. Den er din kvittering på at arbeidsgiver har trukket en del av lønnen din i skatt.

Skattemelding

Skattekontoret regner ut hva du skal betale i skatt. Det kan de ikke gjøre før de vet hvor mye du har tjent. Skattekontoret får beskjed fra din arbeidsgiver hvor mye du har tjent i det året som har gått. Så sender skattekontoret en forhåndsutfylt skattemelding til deg og ber deg bekrefte at opplysningene om inntekter og fradag mv. er riktige. Eventuelt korrigerer du opplysningene. 

Skatteoppgjør

Når skattekontoret har behandlet skattemeldingen din får du tilsendt skatteoppgjøret. Har du betalt for mye skatt får du overført det til den bankkontoen som er oppgitt i skattemeldingen. Har du betalt for lite skatt, må du betale en restskatt. Er restskatten på over kroner 1000 vil den bli delt opp i to avdrag.

Du kan lese mer om statsregnskapet på statsregnskapet.no.