Personvern

Her finner du informasjon om personvern på skatteetaten.no.

Behandlingsansvarlig

Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på nettstedet skatteetaten.no.

Formål

Formålet med nettstedet er å gi informasjon og veiledning på Skatteetatens område, herunder folkeregistrering, skatt og avgift. På nettstedet er det lagt til rette for enkle innrapporterings- og bestillingstjenester, videreformidling til Altinn samt nyhetsvarsel.

Generelt om behandling av personopplysninger

Ved bruk av nettstedet lagres generell webstatistikk. Disse opplysningene benyttes for å forbedre nettstedet for brukerne.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med innrapporterings- og bestillingstjenester på Skatteetaten.no eller Altinn behandles i henhold til de regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle området.

Enkle innrapporterings- og bestillingstjenester på Skatteetaten.no

På Skatteetaten.no er det lagt til rette for enkle innrapporterings- og bestillingstjenester. Viktige eksempler er:

  • Innsending av flyttemelding
  • Endringer/bestillinger av skattekort/frikort
  • Endre forskuddsskatt
  • Registrering av boligverdi
  • Bestilling av PIN-koder
  • Bestille KID-nummer

For innlogging til tjenestene videreføres brukerne til MinID. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av MinID.

Habilitetssystem

Skatteetaten har et eget habilitetsregister som henter personopplysninger fra folkeregisteret, enhetsregisteret mv. Formålet med dette registeret er å sikre forsvarlig saksbehandling ved at vi har en ekstra garanti for at våre saksbehandlere ikke er inhabile. Disse opplysningene brukes kun internt i våre saksbehandlingssystemer, og skal ikke utleveres til noen tredjeparter. Det er ikke mulig å reservere seg fra denne bruken, men man kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og kreve eventuelle feil rettet.

Opplysningene vi lagrer er i utgangspunktet basert på de absolutte inhabilitetsårsakene som fremgår av skatteforvaltningsloven § 4-1 og forvaltningsloven § 6. Eksempler på dette er at vi f.eks. vil registrere informasjon om hvem en saksbehandlers ektefelle, barn, søskenbarn mv. er, og eventuelt hvilke selskaper de foran nenvte leder eller har ledende stillinger i.

Innrapportering via Altinn

Fra Skatteetaten.no er det lenket til tjenester i Altinn, slik at brukeren kan velge å innrapportere opplysninger til Skatteetaten gjennom Altinn. Dette gjelder f. eks. innlevering av selvangivelse og tilgang til skattoppgjør. Det er Altinn Sentralforvaltning som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Altinn. For tjenestene i Altinn gjelder Altinns personvernpolicy.

Nyhetsvarsel

Skatteetaten.no tilbyr brukerne nyhetsoppdateringer på valgfrie områder. Tjenesten forutsetter registrering av brukerens e-postadresse. Adressen blir kun benyttet for nyhetsvarsler. Dersom brukeren ønsker å avslutte abonnementet blir adressen slettet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin/enhet. Filene kan kun leses av brukeren og Skatteetaten. Informasjonskapsler benyttes eksempelvis for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted brukeren kom fra. Informasjonskapslene kan inneholde personopplysninger. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres ved å endre innstillingene i nettleseren.

Skatteetaten bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret. Formålet er blant annet å videreutvikle skatteetaten.no og etatens øvrige tjenester for bedre veiledning.

Ved å godta bruk av informasjonskapsler samtykkes det til at Skatteetaten kan sammenstille informasjon om bruk av etatens tjenester med data fra andre kilder for ovennevnte formål.

Analyseverktøy for webstatistikk

Skatteetaten bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for Skatteetaten.no er det Skatteetaten som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.
 
I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet Skatteetaten.no. Skatteetaten har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene er feil, vil det være adgang til få de rettet eller slettet. Opplysninger som er innrapportert på Skatteetaten.no eller gjennom Altinn vil i mange tilfeller være tilgjengelige i disse tjenestene i ettertid. Innsyn i egne opplysninger kan for øvrig rettes til det organ som er ansvarlig for vedkommende forvaltningsområde.

Brukervennlighet og tilgjengelighet

Skatteetaten.no er utviklet i overensstemmelse med anerkjente og åpne standarder. Dette sikrer at nettstedet presenteres på riktig måte i alle nettlesere som følger standardene.

Skatteetaten jobber aktivt med å lage mest mulig tilgjengelige og brukervennlige sider. Nettstedet er blant annet utviklet i tråd med WAI (Web Accessibility Initiative) sine retningslinjer for tilgjengelighet.

footer/desktop/standard