Bekreftelse på skattemessig bosted for privatpersoner

En bekreftelse på skattemessig bosted (Certificate of Residence) kan enten bekrefte bosted etter norsk internrett eller etter en skatteavtale med det aktuelle landet.

Bekrefte bosted ved innreise til Norge?

Dersom du trenger bekreftelse på bosted i forbindelse med innreise til Norge under koronapandemien kan du bestille bostedsattest.

Har du d-nummer kan du ikke få bostedsattest. Du kan se hvilken dokumentasjon du kan bruke hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dersom du er usikker på om du trenger bostedsbekreftelse etter internrett eller skatteavtale, kan du kontakte de som har bedt deg skaffe bekreftelsen.

Dersom du har fått skjema fra utenlandske myndigheter som skal sertifiseres av oss skal det fylles ut og sendes i original til oss per post:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 OSLO

Har du ikke fått et slikt skjema kan du bestille:

Kan du ikke logge inn kan du sende en forespørsel per:

Skatteetaten
Postboks 9200 – Grønland
0134 OSLO

Forespørselen skal inneholde:

 • navn og fødselsdato
 • organisasjonsnummer hvis bekreftelsen også skal gjelde enkeltpersonforetak
 • hvilket land bekreftelsen skal brukes i
 • hvilket inntektsår/inntektsperiode den skal gjelde for
 • kontaktinformasjon - e-postadresse og/eller telefon
 • hva bekreftelsen skal brukes til
 • bekreftelse på at du var bosatt i Norge gjennom hele forrige år og ikke har planer om å flytte ut av Norge i inneværende år

Viktig å vite når du bestiller bostedsbekreftelse

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

 • Du får ikke attester sendt via e-post.
 • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret
 • Behandlingstiden for bostedsbekreftelse er inntil 11 uker etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.
 • Dersom du trenger apostille på bekreftelsen må du kontakte Statsforvalteren for å ordne dette. Les mer om apostille og legalisering.

Du kan også søke om skattemessig bostedsbekreftelse for selskap