Fødselsnummer

Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer.

Har du nettopp fått barn?

Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.

Disse får tildelt fødselsnummer

 • Alle som blir født i Norge.
 • Alle som bosetter seg i Norge.
 • Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. 

Oppbygging av fødselsnummeret

 • Fødselsnummeret består av 11 siffer.
 • De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. 
 • De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret viser til kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann.
 • De to siste sifrene er kontrollsiffer. 
 • Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret. 
 • De tre sifrene som er individnummeret, tildeles fortløpende innen den enkelte fødselsdato. Som individsiffer for personer født:
 1. 1854-1899, brukes serien 749-500
 2. 1900-1999, brukes serien 499-000
 3. 1940-1999, brukes også serien 999-900
 4. 2000-2039, brukes serien 999-500

Et eksempel

Dag Måned År Individnummer Kontrollsiffer
01 12 99 551  31

 

Av første siffer i individnummeret fremgår det at personen er født på 1800-tallet og av siste siffer at det er en mann. Nummeret i eksemplet tilhører en mann født 1. desember 1899. Av personvernmessige grunner er fødselsnummeret i eksempelet fiktivt.