Veiledning for kryptovaluta - hvordan fylle ut RF-1159

Formue og eventuell gevinst eller tap på kryptovaluta skal oppgis i skattemeldingen.

Ved å legge til post 4.1.10 Formue andre finansprodukter, post 3.1.13 Gevinst på andre finansprodukter eller 3.3.13 Tap på andre finansprodukter vil skjema RF-1159 - Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter åpne seg.

I skjemaet skal det fylles ut en linje for hver kryptovaluta du har eid i løpet av året.

  1. Skriv navnet på kryptovalutaen i feltet Navn på selskap / verdipapir / finansielt instrument.
  2. Velg Bitcoin og andre virtuelle valuta i nedtrekksmenyen for Type verdipapir / finansielt produkt.
  3. Skriv inn verdien av kryptovalutaen i norske kroner i feltet Formue.
  4. Skriv inn eventuell samlet realisert gevinst eller tap du har hatt i denne kryptovalutaen i feltet Gevinst eller feltet Tap.

Når skjemaet er fyllt ut for alle kryptovaluta, klikk på Lagre / Gå tilbake.

(klikk for større bilde)

Skattemeldingen - RF-1159 - innledning.png

Scroll til høyre for å se resten av skjemaet.

Skattemeldingen - RF-1159 - Gevinst, tap, utbytte og formue.png