Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Veiledning for kryptovaluta - hvordan fylle ut RF-1159

Formue og eventuell gevinst eller tap på kryptovaluta skal oppgis i skattemeldingen.

Ved å legge til post 4.1.10 Formue andre finansprodukter, post 3.1.13 Gevinst på andre finansprodukter eller 3.3.13 Tap på andre finansprodukter vil skjema RF-1159 - Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter åpne seg.

I skjemaet skal det fylles ut en linje for hver kryptovaluta du har eid i løpet av året.

  1. Skriv navnet på kryptovalutaen i feltet Navn på selskap / verdipapir / finansielt instrument.
  2. Velg Bitcoin og andre virtuelle valuta i nedtrekksmenyen for Type verdipapir / finansielt produkt.
  3. Skriv inn verdien av kryptovalutaen i norske kroner i feltet Formue.
  4. Skriv inn eventuell samlet realisert gevinst eller tap du har hatt i denne kryptovalutaen i feltet Gevinst eller feltet Tap.

Når skjemaet er fyllt ut for alle kryptovaluta, klikk på Lagre / Gå tilbake.

(klikk for større bilde)

Skattemeldingen - RF-1159 - innledning.png

Scroll til høyre for å se resten av skjemaet.

Skattemeldingen - RF-1159 - Gevinst, tap, utbytte og formue.png