Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formue - rapportere, fylle ut og dokumentere

Har du verdier i virtuell valuta som for eksempel bitcoin, må du rapportere det i skattemeldingen din. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Dette må du gjøre

Du finner saldo over hvor mye bitcoin og annen virtuell valuta du eide ved årets utgang i dine digitale lommebøker (wallets) enten hos din formidler/veksler eller hos egne tilbydere av wallets.

For å regne ut verdien må du:

  1. Finn markedsverdi for det du eide av virtuelle valuta (kryptovaluta). Bruk kursen fra markedsplassen der du kjøpte den virtuelle valutaen. Dersom kurser fra tilbyder er vanskelig tilgjengelig, kan du bruke kursene vi har oppgitt under, for de vanligste virtuelle valuta. For kurser på andre valutaer må dette innhentes fra andre kilder på nett.
  2. Bruk valutakurser fra Norges Bank til å regne om kursene til norske kroner, eller bruk kursene vi har oppgitt under for amerikanske dollar og euro.
Valuta Kurs per 01.01. 2022 (for skattemeldingen 2021) Kurs per 01.01. 2021 (for skattemeldingen 2020) Kurs per 01.01. 2020 (for  skattemeldingen 2019) Kurs per 01.01. 2019 (for  skattemeldingen 2018) Kurs per 1.1 2018 (for skattemeldingen 2017)
US dollar (USD/NOK) 8,82 8,53 8,78 8,69 8,2
Euro (EUR/NOK) 9,99 10,47 9,86 9,95 9,84
Bitcoin (BTC/USD) 46 311,74 28 994,01 7 194,89 3 742,7 13 413,33
Ethereum (ETH/USD) 3 683,05 737,71 129,63 133,42 755,76
Ripple (XRP/USD) 0,8313 0,2198 0,1929 0,352512 2,3
Litecoin (LTC/USD) 146,54 124,67 41,33 30,46 231,67
Bitcoin Cash (BCH/USD) 430,7 342,98 204,67 150,9 2 534,82
Cardano (ADA/USD)  1,31 0,1814 - - -
Binance coin (BNB/USD) 511,91 37,37 - - -
Solana (SOL/USD) 170,31 1,51 - - -
Dogecoin Classic (DOGE/USD) 0,1705 0,0047 - - -
Tether USDT/USD 1,00 1,00 1,00 1,02 1,01

 

Det er verdiene ved utgangen av året som skal oppgis ved kurs første dag i påfølgende år.

Formuen for hver kryptovaluta beregnes ved å gange antall (coins, tokens e.l.) med kursen for kryptovalutaen og gange med valutakursen verdien er oppgitt i.
Formue i Bitcoin = antall * BTC/USD * USD/NOK

Eksempel
  • Du eier 5,2 Bitcoin ved utgangen av 2020
  • Kursen på Bitcoin ved utgangen av året er USD 28 994,01
  • Kursen på USD/NOK ved utgangen av året 2020 er 8,53
Formuen av Bitcoin i norske kroner ved årsskiftet blir:
5,2 * 28 994,01 * 8,53 = 1 286 058 kroner

Verdien på beholdningen av virtuelle valuta skal oppgis som formue i skattemeldingen din.

Dersom du har solgt virtuell valuta i løpet av året må du fylle inn gevinst eller tap.

Dersom du har minet virtuell valuta (kryptovaluta), kan du lese om fremgangmåten her.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dokumentasjon som er aktuell for formue i kryptovaluta er årsoppgaver, kontoutskrifter, transaksjonsoversikter, rapporter og annen informasjon fra walleter, børser, banker m.fl.

Dokumentasjonen skal kunne gi et fullstendig bilde av formuen. Uriktige opplysninger eller manglende rapportering av formue kan gi konsekvenser i form av tilleggsskatt og anmeldelse.