Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Mining av virtuell valuta

Har du minet virtuell valuta som for eksempel bitcoin må du rapportere det i skattemeldingen. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Mining av virtuell valuta vil si at du mottar virtuell valuta som motytelse for verifikasjonsaktivetet. Både "Proof of Work" og "Proof of Stake", samt hybrider og andre protokoller som belønnes med virtuell valuta må rapporteres på denne måten.

Dette må du gjøre

Virtuell valuta blir skattepliktig etterhvert som du mottar virtuell valuta som følge av mining. For å beregne skatteplikt må du vite hvor mye du har minet til forskjellige tidspunkter i løpet av året. 

For å regne ut verdien må du:

  1. Finn markedsverdien på utvinningstidspunktet for det du har minet/utvunnet av virtuelle valuta. Sentrale tilbydere som for eksempel Coinmarketcap.com tilbyr gratis historiske kurser på de fleste virtuelle valutaene.
  2. Bruk dollarkursen fra Norges Bank til å regne om kursene til norske kroner.

Ved senere salg vil dette også være inngangsverdien din for denne virtuelle valutaen som er minet/utvunnet.

Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader i forbindelse med miningen som du har hatt i løpet av året. Kostnader som kan fradragsføres er for eksempel kostnader til kjøp av maskiner, programvare og strøm.

  • Har du kjøpt maskiner og utstyr som hovedsakelig brukes til å mine, og som koster mer enn 15 000 kroner, kan du ikke fradragsføre disse kostnadene direkte i det året du kjøpte maskinen. Flere komponenter kjøpt hver for seg og satt sammen kan anses som én maskin. Du kan likevel avskrive kostnadene over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. For maskiner og utstyr som er benyttet utenfor virksomhet, kan 30 prosent årlig avskrivning benyttes. 
  • Størrelsen på fradrag for kostnader til strøm kan være økningen av strømkostnadene i forhold til det du betaler uten utvinning av kryptovaluta.

Har du minet kryptovaluta ved å være med i et andelslag eller lignende, må din andel av kostnadene til andelslaget fordeles på det antall kryptovaluta som du har mottatt.

Eksempel:
  • Du har minet Bitcoin og mottatt en Bitcoin 15.5.2020 med markedsverdi som på dette tidspunktet var 99 676 kroner og en Bitcoin 15.9.2020 med markedsverdi som på dette tidspunktet var 96 041 kroner.
  • Du kjøpte i 2020 utstyr for til sammen 30 000 kroner som du kun har benyttet til utvinning av virtuell valuta. Utstyret kan du avskrive med 9 000 (30 prosent av 30 000) kroner i skattemeldingen for 2020. Restverdien av utstyret blir 21 000 kroner og neste år blir da avskrivningen 30 prosent av dette beløpet og utgjør 6 300 kroner. 
  • Miningen har gitt deg økte strømutgifter på 50 000 kroner i 2020.

Beregning inntekt/tap:

Inntekter ved Bitcoin minet 15.5.2020:                      99 676 kr

Inntekter ved Bitcoin minet 15.9.2020:                      96 041 kr

Avskrivning utstyr                                                  -     9 000 kr

Strømutgifter for mining 2020:                               -   50 000 kr

Sum inntekt fra mining i skattemelding                 = 136 717 kr

Ved inntekter fra mining, fyll ut verdien i skattemeldingen din.

Slik gjør du det i skattemeldingen

Det er to måter å gjøre det på:

  • du kan oppgi hver enkelt del eller
  • som en samlet oversikt

Logg inn i skattemeldingen og velg tema Finans - Virtuell valuta / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Et tips er muligheten for å legge inn felt for valuta om du vil oppgi inntekter og formue i for eksempel Amerikanske dollar eller Euro.

 

Du må oppgi mer dersom du har kjøpt eller solgt virtuell valuta i løpet av året. Har du formue i virtuell valuta må du rapportere dette i skattemeldingen.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.