Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Mining av virtuell valuta

Har du minet virtuell valuta som for eksempel bitcoin må du rapportere det i skattemeldingen. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Mining av virtuell valuta vil si at du mottar virtuell valuta som motytelse for verifikasjonsaktivetet. Både "Proof of Work" og "Proof of Stake", samt hybrider og andre protokoller som belønnes med virtuell valuta må rapporteres på denne måten.

Dette må du gjøre

Virtuell valuta blir skattepliktig etterhvert som du mottar virtuell valuta som følge av mining. For å beregne skatteplikt må du vite hvor mye du har minet til forskjellige tidspunkter i løpet av året. 

For å regne ut verdien må du:

  1. Finn markedsverdi for det du eide av virtuelle valuta. Sentrale tilbydere som for eksempel Coindesk.com tilbyr gratis historiske kurser på de mest vanlige valutaene.
  2. Bruk dollarkursen fra Norges Bank til å regne om kursene til norske kroner

Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader i forbindelse med miningen som du har hatt i løpet av året. Kostnader som kan fradragsføres er for eksempel kostnader til kjøp av maskiner, programvare og strøm.

  • Har du kjøpt maskiner og utstyr som hovedsakelig brukes til å mine, og som koster mer enn 15 000 kroner, kan du ikke fradragsføre disse kostnadene direkte i det året du kjøpte maskinen. Flere komponenter kjøpt hver for seg og satt sammen kan anses som én maskin. Du kan likevel avskrive kostnadene over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. Dette gjøres ved å føre miningutstyret på saldo gjennom avskrivingsskjema RF-1084. For maskiner og miningutstyr som benyttet utenfor virksomhet kan saldo a) med 30 % årlig avskrivning benyttes.  
  • Størrelsen på fradrag for kostnader til strøm kan være økningen av strømkostnadene i forhold til det du betaler uten utvinning av kryptovaluta.

Har du minet kryptovaluta ved å være med i et andelslag eller lignende, må din andel av kostnadene til andelslaget fordeles på det antall kryptovaluta som du har mottatt.

Eksempel
  • Du har minet bitcoin og mottatt en bitcoin 15.5.2019 med kursverdi som på dette tidspunktet var 75 000 kroner og en bitcoin 15.9.2019 med kursverdi som på dette tidspunktet var 90 000 kroner.
  • Du kjøpte i 2019 utstyr for tilsammen 150 000 kroner som du kun har benyttet til utvinning av virtuell valuta. Utstyret kan du avskrive med 47 700 (30 % av 150 000) kroner i skattemeldingen for 2019. 
  • Miningen har gitt deg økte strømutgifter på 50 000 kroner i 2019.

Beregning inntekt/tap:

Inntekter ved Bitcoin minet 15.5.2019:                    75 000 kr

Inntekter ved Bitcoin minet 15.9.2019:                    90 000 kr

Avskrivning utstyr                                                  - 47 700 kr

Strømutgifter for mining 2019:                               - 50 000 kr

Sum inntekt fra mining i skattemelding                 = 67 300 kr

Mining av virtuell valuta kan anses som næringsvirksomhet dersom denne aktiviteten er av et visst omfang, så finn ut om du er næringsdrivende

Ved gevinst eller tap, fyll ut verdien i skattemeldingen din.

Du må oppgi mer dersom du har kjøpt eller solgt virtuell valuta i løpet av året. Har du formue i virtuell valuta må du rapportere dette i skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.