Mining av virtuell valuta

Har du minet virtuell valuta som for eksempel Bitcoin, må du rapportere det i skattemeldingen. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Mining av virtuell valuta vil si at du mottar virtuell valuta som motytelse for verifikasjonsaktivitet. Ved mining brukes vanligvis datakraft til metoden "Proof of Work" for å verifisere transaksjoner på blokkjeden og utvinne virtuell valuta.

Dette må du gjøre

Virtuell valuta blir skattepliktig etter hvert som du mottar virtuell valuta som følge av mining. For å beregne skatteplikt må du vite hvor mye du har minet til forskjellige tidspunkter i løpet av året. 

For å regne ut verdien må du

  1. finne markedsverdien på utvinningstidspunktet for det du har minet/utvunnet av virtuell valuta. Sentrale tilbydere som for eksempel Coinmarketcap tilbyr historiske kurser gratis på de fleste virtuelle valuta.
  2. bruke valutakurser fra Norges Bank til å regne om verdiene til norske kroner

Ved senere salg vil dette også være inngangsverdien din for denne virtuelle valutaen som er minet/utvunnet.

Ved beregningen av skattepliktig inntekt kan du få fradrag for kostnader i forbindelse med miningen som du har hatt i løpet av året. Kostnader som kan fradragsføres er for eksempel kostnader til kjøp av maskiner, programvare og strøm.

  • Har du kjøpt maskiner og utstyr som hovedsakelig brukes til å mine, som koster mer enn 15 000 kroner (30 000 kroner fra 01.01.2024) og som på kjøpstidspunktet antas å ha en brukstid på minst tre år, kan du ikke fradragsføre disse kostnadene direkte i det året du kjøpte maskinen. Flere komponenter kjøpt hver for seg og satt sammen kan anses som én maskin. Du kan likevel avskrive kostnadene over flere år. Dette vil si at du får fradrag for en del av kostprisen hvert år. For maskiner og utstyr som er benyttet utenfor virksomhet, kan 30 prosent årlig avskrivning benyttes. 
  • Størrelsen på fradrag for kostnader til strøm kan være økningen av strømkostnadene i forhold til det du betaler uten utvinning av kryptovaluta.

Har du minet kryptovaluta ved å være med i et andelslag eller lignende, må din andel av kostnadene til andelslaget fordeles på det antall kryptovaluta som du har mottatt.

Eksempel:
  • Du har minet Bitcoin og mottatt en Bitcoin 15.5.2020 med markedsverdi som på dette tidspunktet var 99 676 kroner og en Bitcoin 15.9.2020 med markedsverdi som på dette tidspunktet var 96 041 kroner.
  • Du kjøpte i 2020 utstyr for til sammen 30 000 kroner som du kun har benyttet til utvinning av virtuell valuta. Utstyret kan du avskrive med 9 000 (30 prosent av 30 000) kroner i skattemeldingen for 2020. Restverdien av utstyret blir 21 000 kroner og neste år blir da avskrivningen 30 prosent av dette beløpet og utgjør 6 300 kroner. 
  • Miningen har gitt deg økte strømutgifter på 50 000 kroner i 2020.

Beregning av inntekt og kostnad:

Inntekter ved Bitcoin minet 15.5.2020:  99 676 kr
Inntekter ved Bitcoin minet 15.9.2020:  96 041 kr

Mining inntekter 2020:

= 195 717 kr

Avskrivning utstyr 2020:      9 000 kr
Strømutgifter for mining 2020:    50 000 kr
Mining kostnader 2020: =  59 000 kr

 

Ved inntekter fra mining, fyll ut inntektene og kostnadene i skattemeldingen din ved å bruke feltene Mining inntekt og Mining kostnad i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta

Slik gjør du det i skattemeldingen

Det er to måter å gjøre det på i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta:

  • Fylle ut opplysninger for hver virtuelle eiendel / valuta i et eget kort 
  • Fylle ut summerte opplysninger for alle virtuelle eiendeler i ett kort, med et vedlegg som viser opplysningene for hver virtuell valuta og andre virtuelle eiendeler

Logg inn i skattemeldingen og velg tema Finans og deretter kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Du må oppgi mer dersom du har kjøpt eller solgt virtuell valuta i løpet av året. Har du formue i virtuell valuta må du rapportere dette i skattemeldingen.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.