Skjema RF-1159

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Har du handlet med eller eier finansielle produkter (eks. aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer) som ikke er forhåndsutfylt i Skattemeldingen, skal disse legges inn i skjema RF-1159 (gjelder ikke dersom du har mottatt skattemelding i nytt format). Dersom tallene er forhåndsutfylt og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Husk skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt

Innrapportering fra banker og finansinstitusjoner

Alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer (formue), gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene står i skattemeldingen. Er alt oppført trenger du ikke levere RF-1159.

Denne veiledningen gjelder deg som skal levere skattemeldingen i gammelt format.

Har du mottatt den nye skattemeldingen skal du ikke levere skjema RF-1159, men logge deg inn og gi alle opplysninger direkte i skattemeldingen under tema "Finans".

Du får hjelp og veiledning når du logger inn og fyller ut skattemeldingen din, enten du gjør det i regnskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

  • Logg inn og velg "levere skattemeldingen".
  • Postene for finansprodukter finner du under "Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv", og/eller "Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag".
  • Velg "legg til i listen ovenfor". Velg post. I nedtrekksmenyen finner du de aktuelle postene. Mange av disse leder deg direkte til RF-1159, for eksempel "Andre Finansprodukter" (postnummer 3.1.13, 3.3.13 og 4.1.10). Noen av postene i nedtrekksmenyen har i tillegg RF-1159 i parentes bak postnavnet. Eller du kan velge RF-1159 ved fanen "vedlegg", etter at du har logget inn i skattemeldingen.

Når du har åpnet RF-1159 gjør du dette:

  • Du fyller inn hvilke produkter du har handlet med ved å bruke nedtrekksmenyen. Legg inn formue, gevinst/tap og/eller avkastning/rente. Du trenger kun å fylle ut 1 linje for hvert produkt.
  • Når alle postene er fylt inn, får du opp en oversikt over alt du har lagt inn.
  • Er alt ok klikker du på knappen "kontroller". Informasjonen du har lagt inn i skjemaet summeres og overføres automatisk til rett post i Skattemeldingen.

I rettledningen til skjemaet får du mer hjelp til å fylle ut:

Du kan også ha behov for: