Skjema RF-1159

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (UTGÅTT)

Har du handlet med eller eier finansielle produkter (eks. aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer) skulle du bruke dette skjemaet, frem til og med inntektsåret 2022.

Viktig informasjon

Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Opplysningene du tidligere rapporterte i dette skjemaet, skal du nå oppgi i skattemeldingen eller næringsspesifikasjonen.