Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1159

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Har du handlet med eller eier finansielle produkter (eks. aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer) som ikke er forhåndsutfylt i Skattemeldingen, skal disse legges inn i skjema RF-1159. Dersom tallene er forhåndsutfylt og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

"RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" erstattet "RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv" fra inntektsåret 2018. Trenger du PDF-skjema for tidligere år skal du derfor benytte RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. som du finner nederst på denne siden.

Slik gjør du det:

  • Logg inn og velg "levere skattemeldingen". Postene for finansprodukter finner du under "Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv", og/eller "Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag".
  • Velg "legg til i listen ovenfor".
  • Velg post. I nedtrekksmenyen finner du de aktuelle postene. Mange av disse leder deg direkte til RF-1159, for eksempel "Andre Finansprodukter" (postnummer 3.1.13, 3.3.13 og 4.1.10). Noen av postene i nedtrekksmenyen har i tillegg RF-1159 i parentes bak postnavnet.

  • Eller du kan velge RF-1159 ved fanen "vedlegg", etter at du har logget inn i skattemeldingen.

Når du har åpnet RF-1159 gjør du dette:

  • Du fyller inn hvilke produkter du har handlet med ved å bruke nedtrekksmenyen.
  • Legg inn formue, gevinst/tap og/eller avkastning/rente. Du trenger kun å fylle ut 1 linje for hvert produkt.
  • Når alle postene er fylt inn, får du opp en oversikt over alt du har lagt inn. Er alt ok klikker du på knappen "kontroller".
  • Informasjonen du har lagt inn i skjemaet summeres og overføres automatisk til rett post i Skattemeldingen.

Husk skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt

Gjelder fra inntektsåret 2019

Alle norske banker og finansinstitusjoner skal fra inntektsåret 2019 innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer (formue), gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene står i skattemeldingen. Er alt oppført trenger du ikke levere RF-1159.

Tidligere års skjemaer

Skal du endre i tidligere skattemelding skal du benytte RF-1059 som var i bruk til og med inntektsåret 2017. RF-1059 ble erstattet av RF-1159 i 2018.