Viktig informasjon

I år får de fleste privatpersoner en helt ny skattemelding. Hvis dette gjelder deg, skal du ikke fylle ut dette skjemaet, men logge inn og fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Skjema RF-1159

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter

Har du handlet med eller eier finansielle produkter (eks. aksjer, obligasjoner, valuta, derivater med mer) som ikke er forhåndsutfylt i Skattemeldingen, skal disse legges inn i skjema RF-1159 (gjelder ikke dersom du har mottatt skattemelding i nytt format). Dersom tallene er forhåndsutfylt og de stemmer, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du er lønnstaker eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

 

Husk skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt

Innrapportering fra banker og finansinstitusjoner

Alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer (formue), gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene står i skattemeldingen. Er alt oppført trenger du ikke levere RF-1159.

Denne veiledningen gjelder deg som skal levere skattemeldingen i gammelt format. Har du mottatt den nye skattemeldingen skal du ikke levere skjema RF-1159, men logge deg inn og gi alle opplysninger direkte i skattemeldingen under tema "Finans".

  • Logg inn og velg "levere skattemeldingen".
  • Postene for finansprodukter finner du under "Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv", og/eller "Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag".
  • Velg "legg til i listen ovenfor". Velg post. I nedtrekksmenyen finner du de aktuelle postene. Mange av disse leder deg direkte til RF-1159, for eksempel "Andre Finansprodukter" (postnummer 3.1.13, 3.3.13 og 4.1.10). Noen av postene i nedtrekksmenyen har i tillegg RF-1159 i parentes bak postnavnet. Eller du kan velge RF-1159 ved fanen "vedlegg", etter at du har logget inn i skattemeldingen.

Når du har åpnet RF-1159 gjør du dette:

  • Du fyller inn hvilke produkter du har handlet med ved å bruke nedtrekksmenyen. Legg inn formue, gevinst/tap og/eller avkastning/rente. Du trenger kun å fylle ut 1 linje for hvert produkt.
  • Når alle postene er fylt inn, får du opp en oversikt over alt du har lagt inn.
  • Er alt ok klikker du på knappen "kontroller". Informasjonen du har lagt inn i skjemaet summeres og overføres automatisk til rett post i Skattemeldingen.

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.