Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Fradrag for merkostnader for deg som har arbeidssted i Norge og hjemmet ditt er i et annet EØS-land.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, ble kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere år. Bruk pendlerveiviseren og sjekk om det gjelder deg.

Her finner du informasjon om hvordan du kan endre eller klage på fradraget for tidligere års skatteoppgjør og hvilke frister som gjelder, tilbake til inntektsåret 2015.

Hva betyr endringen for deg som:

er familiependler

  • Det er ingen krav til antall reiser for å få pendlerfradrag. Dette forutsetter at familien blir boende i felleshjemmet i hjemlandet.
  • Hvis du har familien med deg til Norge, vil du også kunne få fradrag for pendlerkostnader dersom du besøker boligen din i hjemlandet. For å få fradrag må du normalt ha minst 4 hjemreiser per år. Dersom hjemmet ditt ligger i Sverige, Danmark eller Finland, må du normalt ha 8 hjemreiser.

er enslig pendler

  • Det vil normalt være tilstrekkelig med 4 hjemreiser per år for deg som pendler til egen bolig i annet EØS-land. Er hjemmet ditt i Sverige, Danmark eller Finland, må du ha 8 hjemreiser.

beholder boligen din i hjemlandet og ikke har noen hjemreiser

  • Har du med deg familie til Norge eller du er enslig, vil du kunne ha rett til fradrag for utgifter til kost, selv om du ikke har noen hjemreiser.
  • Les mer om vilkår for slike fradrag i Skatte-ABC (kun på norsk).

Andre fradrag

Du kan ikke få både pendlerfradrag og standardfradrag. Dersom du tidligere inntektsår har fått standardfradrag, må du vurdere om det er mer lønnsomt for deg å kreve pendlerfradraget.

Hvordan endre skattemeldingen for tidligere inntektsår

Hvis du oppfyller vilkårene for å kreve fradrag for pendlerkostnader, kan du selv gjøre endringer i skattemeldingen. Det gjør du ved å logge deg inn og levere en endringsmelding, eller sende oss endringene på papir.

Du må gjøre endring senest 3 år etter leveringsfristen for skattemeldingen for det aktuelle inntektsår. Det betyr at du selv kan endre skattemeldingen for inntektsårene 2017, 2018 og 2019. Fristen for selv å endre for 2017 er 30. april 2021.              

For inntektsåret 2016 eller tidligere kan du sende oss en klage. Fristen er innen 31. desember 2021.

Du kan ikke selv gjøre endringer i skattemeldingen dersom du tidligere har sendt oss krav om fradrag for merkostnader til kost, losji og reise, og ikke fått innvilget dette etter et vedtak fra Skatteetaten. I disse tilfellene må du sende oss en klage.

Du kan også få veiledning om hvordan du går fram ved å ta kontakt med Skatteetaten på telefon, chat eller Facebook.