Fradrag for merkostnader for deg som har arbeidssted i Norge og hjemmet ditt er i et annet EØS-land.

Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018. Du kan kreve at endringene også legges til grunn for tidligere år. Bruk pendlerveiviseren og sjekk om det gjelder deg.

Her finner du informasjon om hvordan du kan endre eller klage på fradraget for tidligere års skatteoppgjør og hvilke frister som gjelder, tilbake til inntektsåret 2015.

Hva betyr endringen for deg som:

er familiependler

  • Det er ingen krav til antall reiser for å få pendlerfradrag. Dette forutsetter at familien blir boende i felleshjemmet i hjemlandet.
  • Hvis du har familien med deg til Norge, vil du også kunne få fradrag for pendlerkostnader dersom du besøker boligen din i hjemlandet. For å få fradrag må du normalt ha minst 4 hjemreiser per år. Dersom hjemmet ditt ligger i Sverige, Danmark eller Finland, må du normalt ha 8 hjemreiser.

er enslig pendler

  • Det vil normalt være tilstrekkelig med 4 hjemreiser per år for deg som pendler til egen bolig i annet EØS-land. Er hjemmet ditt i Sverige, Danmark eller Finland, må du ha 8 hjemreiser.

beholder boligen din i hjemlandet og ikke har noen hjemreiser

Andre fradrag

Du kan ikke få både pendlerfradrag og standardfradrag. Dersom du tidligere inntektsår har fått standardfradrag, må du vurdere om det er mer lønnsomt for deg å kreve pendlerfradraget.

Hvordan endre skattemeldingen for tidligere inntektsår

Hvis du oppfyller vilkårene for å kreve fradrag for pendlerkostnader, kan du selv gjøre endringer i skattemeldingen. Det gjør du ved å logge deg inn og levere en endringsmelding, eller sende oss endringene på papir.

Du må gjøre endring senest 3 år etter leveringsfristen for skattemeldingen for det aktuelle inntektsår. Det betyr at du selv kan endre skattemeldingen for inntektsårene 2016, 2017 og 2018. Fristen for selv å endre for 2016 er 30. april 2020.              

For inntektsåret 2015 kan du sende oss en klage. Fristen er innen 31. desember 2020.

Du kan ikke selv gjøre endringer i skattemeldingen dersom du tidligere har sendt oss krav om fradrag for merkostnader til kost, losji og reise, og ikke fått innvilget dette etter et vedtak fra Skatteetaten. I disse tilfellene må du sende oss en klage.

Du kan også få veiledning om hvordan du går fram ved å ta kontakt med Skatteetaten på telefon, chat eller Facebook.