Er jeg pendler?

En pendler er en lønnstaker som overnatter borte på grunn av jobb. Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for dine merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen.

Sjekk om du er pendler

 Veiviseren viser satser for 2017, til bruk i skattemeldingen du leverer i 2018.

Andre verktøy

Overnatter du borte på grunn av jobb, kan du være pendler. Da kan du bruke pendlerfradragskalkulatoren for å regne ut reisefradrag for besøksreiser til hjemmet (pendling).

Hvis du ikke overnatter borte på grunn av jobb er du ikke pendler.

Uansett om vi definerer deg som pendler eller ikke, kan du ha krav på reisefradrag for reise mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser). Bruk reisefradragskalkulatoren og se om det gjelder deg.

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne regnes som pendler, og viser hva du kan ha krav på i fradrag for merkostnader til kost og losji ved pendleropphold og for hjemreiser.

Du må svare på mellom 1 og 13 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Veiviseren tar utgangspunkt i de vanligste målgruppene innen pendling og gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. For utfyllende informasjon om regelverket for pendlere kan du lese mer her:

  • Skatte-ABC: Om vilkår for å bli definert som pendler
  • Skatte-ABC: Om merkostnader (regelverk og satser for kost, losji og reise)

Om du mener du har krav på fradrag for pendling, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.

Den endelige vurderingen av hva du kan få i fradrag for pendling, gjøres i behandlingen av skattemeldingen din. Og svaret på om vi har godkjent reisefradraget får du i skatteoppgjøret.

footer/desktop/standard