Er jeg pendler?

En pendler er en lønnstaker som overnatter borte på grunn av jobb. Hvis du er pendler kan du ha krav på fradrag for dine merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen.

Sjekk om du er pendler

Veiviseren viser satser og regelverk for 2023, til bruk i skattemeldingen du leverer i 2024.

Denne veiviseren gir veiledning og informasjon om du oppfyller vilkårene for å kunne regnes som pendler, og viser hva du kan ha krav på i fradrag for merkostnader til kost og losji ved pendleropphold og for hjemreiser.

Du må svare på mellom 1 og 13 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Veiviseren tar utgangspunkt i de vanligste målgruppene innen pendling og gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss. For utfyllende informasjon om regelverket for pendlere kan du lese mer her:

Om du mener du har krav på fradrag for pendling, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.