Slik fører du formuesverdi av fritidseiendom i Norge i skattemeldingen

Formuesverdien vil i de fleste tilfeller stå forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på tidligere fastsatt formuesverdi på eiendommen.

I den utstrekning det vedtas en årlig justering av formuesverdien på fritidseiendommer, så vil forhåndsutfylt beløp hensynta denne reguleringen. For inntektsåret 2021 skal det ikke skje en oppregulering av formuesverdien.

En angivelse av formuesverdi på fritidseiendommen må påføres skattemeldingen i følgende tilfeller;

  • når det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om eiendommen, f.eks. fordi fritidseiendommen er oppført i løpet av året
  • når tidligere fastsatt formuesverdi må korrigeres, f.eks. fordi fritidseiendommen er blitt utvidet eller redusert i løpet av året pga. tilbygg, rivning, brann mv

Fritidseiendom du er eier av per 31.12. i inntektsåret skal fremgå med en formuesverdi i skattemeldingen din. 

Du må derfor sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylt formuesverdi er korrekt. Hvis en formuesverdi ikke fremkommer av skattemeldingen, må du selv gi opplysninger om eiendommen og fastsette en formuesverdi i skattemeldingen.

I år får de fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere skattemeldingen sin i nytt format.

Når du logger inn i skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke.

Hvis du er usikker på hvilke skattemelding du har fått, kan du se skattemeldingen i ulike formater

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du finner opplysningene under temaet "Bolig og eiendeler"

Sjekk om opplysningene som er oppført er riktig. Når alle feltene er fylt ut, vil formuesverdien beregnes automatisk.

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du må fylle ut det som mangler i post 4.3.3.

Slik beregnes formuesverdien av fritidseiendom i Norge. Når du endrer eller oppgir ny formuesverdi, må du oppgi årsak til endringen.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.