Slik beregnes formuesverdien av bolig-/fritidseiendom under oppføring

Det er ulike regler for formuesverdsettelse av en bolig-/fritidseiendom under oppføring, avhengig av hvor langt oppføringen har kommet.

Eiendom som ikke er påbegynt

For eiendom som ikke er påbegynt, er det reglene for formuesverdsettelse av tomt som skal følges.

Eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget

For eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget, settes formuesverdien til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige boligen/fritidsboligen. Det vil si til en forholdsmessig andel av:

  • boligeiendommens formuesverdi for primærbolig settes til 25 prosent av beregnet eller dokumentert markedsverdi. Prosentdelen skal likevel være 50 prosent for den delen av den beregnede eller dokumenterte markedsverdien som overstiger 10 millioner kroner. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 95 prosent av beregnet eller dokumentert markedsverdi. For inntektsåret 2023 er satsene for primærbolig 25 prosent, men 70 prosent for den delen av den beregnede eller dokumenterte markedsverdien som overstiger 10 millioner kroner. For sekundærbolig er satsen 100 prosent.
  • fritidseiendommens formuesverdi, som er 30 prosent av enten eiendommens kostpris inkludert grunn eller eiendommens markedsverdi.

Eiendom som er ferdig

Det året en boligeiendom står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig.

Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien settes til 30 prosent av eiendommens kostpris inkludert grunn eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.