Slik beregnes formuesverdien av bolig-/fritidseiendom under oppføring

Det er ulike regler for formuesverdsettelse av en bolig-/fritidseiendom under oppføring, avhengig av hvor langt oppføringen har kommet.

Eiendom som ikke er påbegynt

For eiendom som ikke er påbegynt, er det reglene for formuesverdsettelse av tomt som skal følges.

Eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget

For eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget, settes formuesverdien til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige boligen/fritidsboligen. Det vil si til en forholdsmessig andel av:

  • boligeiendommens formuesverdi, som for primærbolig er 25 prosent og for sekundærbolig er 90 prosent av estimert markedsverdi. For inntektsåret 2022 er primærbolig 25 prosent og sekundærbolig er 95 prosent.
  • fritidseiendommens formuesverdi, som er 30 prosent av enten eiendommens kostpris inkludert grunn eller eiendommens markedsverdi.

Eiendom som er ferdig

Det året en boligeiendom står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig.

Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien settes til 30 prosent av eiendommens kostpris inkludert grunn eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

For inntektsårene 2021 og 2022 settes formuesverdien av sekundærboliger til henholdsvis 90 og 95 prosent av boligverdien.