Slik beregnes formuesverdien av bolig-/fritidseiendom under oppføring

Det er ulike regler for formuesverdsettelse av en bolig-/fritidseiendom under oppføring, avhengig av hvor langt oppføringen har kommet.

Eiendom som ikke er påbegynt

For eiendommer som ikke er påbegynt, er det reglene for formuesverdsettelse av tomt som skal følges.

Eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget

For eiendommer som er påbegynt, men ikke ferdig bygget, settes formuesverdien til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige boligen/fritidsboligen.

Eiendom som er ferdig

Det året en boligeiendom står ferdig, skal formuesverdien settes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig.

Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien settes til 30 prosent av eiendommens kostpris inkludert grunn eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.