Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Slik fører du formuesverdi av bolig-/fritidseiendom under oppføring i skattemeldingen

Hvordan formuesverdien av bolig-/fritidseiendom under oppføring skal fremgå av skattemeldingen, avhenger av hvor langt oppføringen har kommet og hva slags eiendom som bygges

Eiendom som ikke er påbegynt

Formuesverdi skal fremgå av skattemeldingen, etter reglene for formuesverdsettelse av tomt.

Eiendom som er påbegynt, men ikke ferdig bygget

Formuesverdi settes til en forholdsmessig andel av anslått formuesverdi for den ferdige boligen/fritidseiendommen i skattemeldingen.

Eiendom står ferdig bygget

  • Det inntektsåret en boligeiendom står ferdig, skal formuesverdien beregnes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig. Formuesverdien skal fremgå av skattemeldingen.

    Samtidig må du slette formuesverdi for samme eiendom dersom den også står oppført som tomt/annen fast eiendom.
  • Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien beregnes etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av fritidseiendom. Formuesverdien skal fremgå av skattemeldingen.

    Samtidig må du slette formuesverdi for samme eiendom dersom den også står oppført som tomt/annen fast eiendom.