Skatteregler for betalt barnepass

For foreldre, praktikanter/au pair og barnepasser (dagmamma) gjelder det særskilte skatteregler for betalt barnepass.

Reglene gjelder ved barnepass i barnets hjem eller i barnepasserens hjem. Med barnepasser (dagmamma) mener vi en som driver privat barnepassvirksomhet i eget hjem, men ikke familiebarnehage. 

Barn under 12 år og eldre barn med særskilt behov for omsorg og pleie

Reglene gjelder ved betaling for pass og stell av barn som i inntektsåret er under 12 år. Reglene gjelder også ved pass av eldre barn som har særskilte behov for omsorg og pleie på grunn av handikap eller lignende. Kontakt oss dersom det er tvil om forholdet kommer inn under reglene.

For annet lønnsarbeid i hjemmet gjelder det andre regler. For mer informasjon, les om lønnsarbeid i hjemmet

For informasjon om au pair, les om reglene for Au-pair i Norge.

Ingen arbeidsgiveravgift

Selv om foreldre er arbeidsgiver for person som passer barn i barnets hjem (praktikant, au pair, barnevakt o.l.), skal de ikke betale arbeidsgiveravgift. Foreldrene betaler heller ikke arbeidsgiveravgift for betaling til dagmamma som passer barn i sitt (barnepassers) eget hjem. 

Trygdeavgift og minstefradrag

Den som passer barn i barnets hjem, er arbeidstaker og kan kreve minstefradrag i lønnsinntekten. Barnepasser (dagmamma) som passer barn hjemme hos seg selv, kan kreve minstefradrag i arbeidsvederlaget. Barnepasser (dagmamma) skal betale trygdeavgift etter samme sats som lønnstakere og ikke etter høy sats som gjelder for andre næringsdrivende.

Trygdeavgiftssatsen er nå 7,8 prosent (2024). For inntektsåret 2023 er satsen 7,9 prosent. 

Plikt til å levere a-melding

Foreldre skal sende a-melding for praktikanter/au pair og andre som passer barn i barnets hjem. Les mer om dette under avsnittet "Når du er arbeidsgiver". Foreldrene skal også sende a-melding for betaling til barnepasser (dagmamma) som passer barn i eget hjem. Les nærmere om dette i avsnittet "Når du ikke er arbeidsgiver". 

Fordeler ved ordnede forhold

Det gir større trygghet når arbeidsforholdet er registrert, og barnepasset skjer under ordnede forhold. Betalt barnepass kommer på denne måten på linje med annet lønnet arbeid. For dem som passer barna, er det ofte en fordel å ha egen registrert inntekt. Det kan få betydning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet sykepenger. De vil også kunne opparbeide pensjonspoeng eller pensjonsbeholdning.