Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Au pair i Norge

Det er viktig at du er kjent med reglene for skatt og opphold i Norge. Informasjonen under gir deg en god innføring.

Du kan lære om norsk kultur og språk ved å bo hos en norsk familie og jobbe som au pair. Samtidig får du lommepenger/lønn for å hjelpe familien med arbeidsoppgaver som barnepass og lett husarbeid. I tillegg vil du ha fri kost og losji hos vertsfamilien.

På UDI sine nettsider finner du reglene for søknad om opphold i Norge som au pair.

Hvor lenge skal du jobbe i Norge?

Etter at du har søkt om og fått oppholdstillatelse fra UDI, og fått registrert (effektuert) tillatelsen hos politiet ved personlig oppmøte, må du møte på skattekontoret for å melde flytting til Norge eller søke om skattekort.

For å kunne melde flytting, må du ha oppholdstillatelse på 6 måneder eller mer og du skal registreres som bosatt i Norge og få et fødselsnummer (særskilt identifikasjonsnummer).

For å melde flytting til Norge, må du fylle ut skjemaet Melding om flytting til Norge - RF-1401.

Har du oppholdstillatelse på mindre enn 6 måneder, skal du ikke registreres som bosatt i Norge og du skal ikke melde flytting til Norge, men kun søke om skattekort. Du vil da få tildelt et såkalt D-nummer (midlertidig personnummer).

For å få D-nummer og fødselsnummer, må du gjennom en id-kontroll. Vær klar over at det kan ta 3-5 uker å få tilsendt fødselsnummer/D-nummer og få informasjon om skattekortet ditt.

Retningslinjer for ID-kontroll

Du må personlig møte opp på skattekontoret for å legitimere deg. Møt opp på ett av 42 utvalgte skattekontor innen 8 dager etter at du har kommet til Norge. Du må vise frem en del dokumentasjon. Hva slags dokumentasjon som kreves, avhenger av hvor du kommer fra.

Skatt og skattekort

Det du mottar fra vertsfamilien må du betale skatt av, men norsk-kurset som vertsfamilien betaler, er skattefritt. Det betyr at du skal betale skatt av lommepenger/lønn og verdien av fri kost og losji.

Du må selv søke om skattekort ved å møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor og fylle ut skjemaet RF-1209 Søknad om skattekort. Du får deretter tilsendt informasjon om skattekortet ditt (skattetrekksmelding).

Vertsfamilien/arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt elektronisk. Skattekortet viser hvor mye skatt vertsfamilien skal trekke før de betaler ut lønn til deg.

Når du søker om skattekort, må du derfor vite både hvor mye lønn du skal få, og hvor mange dager du får kost og losji i løpet av året. Se satsene for kost og losji.

For å finne den skattepliktige inntekten, må du multiplisere satsen for kost og losji med antall dager du mottar fri kost og losji.

Kildeskatt på lønn

Det ble fra 2019 innført forenklet skatteordning for deg som er utenlandsk arbeidstaker i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge. For de fleste au pairer i Norge uten annen skattepliktig inntekt her, vil det imidlertid lønne seg å bli beskattet etter de vanlige reglene. Du kan derfor velge deg ut av kildeskatteordningen dersom du ønsker det, ved å søke om nytt skattekort og huke av for ønske om skattlegging etter skattelovens vanlige regler. Se mer informasjon under, i avsnittet "Skattemeldingen".

Kildeskatteordningen går i korthet ut på at det du mottar fra vertsfamilien din blir skattlagt med 25 prosent. Det er vertsfamilien som trekker skatten direkte av lønnen din. Skatten er dermed ferdig gjort opp når du får lønnen utbetalt. I denne ordningen kan du ikke kreve fradrag for kostnader, og du slipper å levere skattemelding og å vente på skatteoppgjøret.

Riktig adresse

Det er viktig at du gir skattekontoret den adressen du mottar post på, og at du melder fra til skattekontoret hvis du får annen adresse. Reiser du tilbake til hjemlandet ditt før du har fått skattemeldingen og/eller skatteoppgjør, er det viktig at skattekontoret og skatteoppkreveren får din boligadresse i hjemlandet.

Du vil normalt være medlem i den norske folketrygden fra første dag som au pair i Norge. Sjekk med NAV om reglene for dette, og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet.

Hva er en lønnsslipp?

Lønnsslipp er en kvittering som viser den lønn du har mottatt og skatt som er trukket.
Du skal få en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling.

Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling fra vertsfamilien, av det som er opptjent i løpet av året. Du må derfor ta vare på meldingen(e) for selv å kunne kontrollere din skattemelding eller dokumentasjon for betalt kildeskatt, eller forskuddstrekk etter vanlige regler.

Skattemelding

Dersom du velger deg ut av ordningen med kildeskatt på lønn og skal beskattes etter vanlige reglene, skal du levere skattemelding. Skattemeldingen sendes deg i månedsskiftet mars/april og viser opplysninger fra vertsfamilien om hvor mye du har tjent og hvor mye skatt du har betalt året før. Du må sjekke at lønnen som er oppført på skattemeldingen stemmer med dine lønnsslipper/meldinger. Hvis det er feil, må du rette i skattemeldingen. Får du ikke skattemelding, må du ta kontakt med skattekontoret. Det er viktig at skattekontoret vet hvor skattemeldingen skal sendes.

I begynnelsen av året får du årsoppgave fra banken som viser hvor mye du hadde i banken ved årsskiftet og renter. Opplysningene her må du sjekke mot skattemeldingen for å kontrollere at utfylt beløp er riktig.

Dersom du har valgt ordningen med kildeskatt på lønn, vil du ikke motta en skattemelding. I stedet vil du den 30.april året etter, motta en dokumentasjon fra Skatteetaten som viser opplysninger fra vertsfamilien om hvor mye du har tjent og hvor mye skatt du har betalt året før.

Standardfradrag

Fra 2019 gjelder ikke lenger rett til standardfradrag.

Flytter fra Norge

Når du drar fra Norge, må du huske å melde flytting til utlandet med ny adresse.