Praktikanter og dagmammaer som passer barn i barnets hjem

Er du praktikant eller barnevakt og passer barn i barnets hjem, er du arbeidstaker. Barnets foreldre eller foresatte er din arbeidsgiver.

Skatteplikt

Du er skattepliktig for lønnen og verdien av fri kost og losji. Dette gjelder også hvis du har fått arbeidstillatelse i Norge etter den særskilte ordningen for au pair

Rettigheter

Som arbeidsgiver for deg, skal barnets foreldre registrere arbeidsforholdet hos skattemyndighetene.

Du har vanligvis krav på sykepenger hvis du blir syk og dagpenger hvis du blir arbeidsledig.

Du har også opptjening av alderspensjon. Er du født i 1954 eller senere får du opptjening av alderspensjon etter nye regler om opparbeidet pensjonsbeholdning: årlig pensjonsopptjening utgjør 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt. Er du født i 1953 eller tidligere har du pensjonsopptjening etter gamle regler basert på pensjonspoeng. Du får pensjonspoeng hvis samlet personinntekt i året overstiger det gjennomsnittlige grunnbeløpet i folketrygden.

Sjekk med NAV om reglene for dette og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet. 

Skattekort

Hvis du mangler skattekort, kan du bestille skattekort. Arbeidsgiver må trekke skatt med 50 prosent av lønnen hvis du ikke har skattekort. Er opplysningene i skattekortet ditt feil, kan du endre skattekortet.

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Det betyr at du ikke trenger å levere noe til arbeidsgiver.  

A-melding og skattemelding

Etter den forenklede ordningen skal arbeidsgiveren gi deg et eksemplar av den forenklede meldingen hver gang du får utbetalt lønn. Du vil derimot ikke få en sammenstilling i januar året etter inntektsåret. 

Hvis arbeidsgiveren din ikke benytter den forenklede meldingen, men i stedet benytter ordinær a-melding skal du få en lønnsslipp for hver lønning og en sammenstilling over det du har tjent i januar året etter inntektsåret.

Lønn som er innrapportert til skatteetaten på den forenklede meldingen eller på a-meldingen blir tatt med i skattemeldingen din. Mangler beløpet i skattemeldingen eller det er feil, må du føre opp rett beløp. Derfor må du ta godt vare på de forenklede meldingene, eller lønnslipper og sammenstillingen slik at du vet hva du har fått utbetalt i løpet av året. Meldingene eller sammenstillingen vil være ditt bevis på hvor mye forskuddstrekk som er foretatt i lønnen. Beløp som er trukket i skatt skal komme til fradrag i utliknet skatt ved skatteavregningen.

Er barnepasset utført i et tjenesteforhold, har du krav på feriepenger. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget i opptjeningsåret. Utbetalte feriepenger går ikke inn i grunnlaget for nye feriepenger. Lønn for enkeltstående barnepassoppdrag (typisk barnevakter) gir ikke grunnlag for feriepenger. 

Skattefastsetting, trygdeavgift og pensjonspoeng

Når du får skatteoppgjøret, vil du se hvor mye skatt og trygdeavgift som er beregnet, og om du får restskatt eller har penger til gode. Det går også fram om du har tjent opp pensjonspoeng. 

Særskilt om utenlandske praktikanter/au pair

Du vil normalt være medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Sjekk med NAV om reglene for dette og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet.

Første gang du bestiller skattekort, må du møte på skattekontoret for å legitimere deg.

For mer informasjon, se Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding.