Bekreftelse på skattemessig bosted for privatpersoner og enkeltpersonforetak (ENK)

En bekreftelse på skattemessig bosted (Certificate of Residence) kan bekrefte bosted etter enten norsk internrett eller en skatteavtale med det aktuelle landet.

I enkelte tilfeller trenger du en bekreftelse på skattemessig bosted for å unngå dobbeltbeskatning. Det kan for eksempel være i forbindelse med at du har dobbelt bosted, fakturerer, får utbytte, får royalties, arbeider i utlandet eller andre ting.

Er du usikker på om du trenger en bostedsbekreftelse etter enten internrett eller skatteavtale, kan du kontakte de som har bedt deg om å skaffe bekreftelsen. 

Dersom du har fått skjema fra utenlandske myndigheter som skal sertifiseres av oss, må du fylle det ut og sende det i original pr. post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Hvis det er en bekreftelse på bosted i Norge du trenger, må du bestille en bostedsattest i stedet. En bostedsattest dokumenterer at du bor i Norge, hvor lenge du har bodd der og hvilken kommune du bor i.

Viktig å vite når du bestiller bostedsbekreftelsen

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse. Du får ikke attester sendt på e-post eller utlevert over skranke på skattekontoret.

Behandlingstiden for bostedsbekreftelse er 4–6 uker etter mottatt bestilling. Postgangen kommer i tillegg.

Dersom du trenger apostille på bekreftelsen må du kontakte Statsforvalteren for å ordne dette. Les mer om apostille og legalisering.

Dersom du ikke kan logge inn, kan du sende en forespørsel

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo


F
orespørselen skal inneholde:

  • navn og fødselsdato
  • organisasjonsnummer hvis bekreftelsen også skal gjelde enkeltpersonforetak
  • kontaktinformasjon: e-postadresse og/eller telefonnummer
  • hvilket land bekreftelsen skal brukes i
  • inntektsåret eller inntektsperioden bekreftelsen skal gjelde for
  • hva bekreftelsen skal brukes til
  • bekreftelse på at du var bosatt i Norge gjennom hele forrige år og at du ikke har planer om å flytte ut av Norge i inneværende år